Úvod

    Toto je úvodní místo aplikace iStravné, odkud je možné přistupovat do dalších sekcí aplikace. Sekce je přístupná i pro neregistrované uživatele aplikace. Aplikaci provozuje Veřejná informační služpa, spol. s r.o..  

Menu
Přihlášení uživatele - funkce pro přihlášení registrovaného uživatele

Jídelníčky - funkce pro zobrazení jídelníčku vybraného zařízení pro neregistrované uživatele

Demo uživatel - funkce pro registraci uživatele do demo  (ukázkové)  verze aplikace

Nápověda - funkce pro zobrazení nápovědy
 

Mobilní zařízení
Pro přístup pomocí mobilního zařízení lze využít aplikaci iStravnéM, která je v dostupná na http://m.strava.cz.

Možnost přístupu pomocí HTTPS (zabezpečený přístup)
K aplikaci iStravné je možné přistupovat pomocí protokolu HTTPS. Tento protokol je určen pro bezpečnou komunikaci, a na rozdíl od přístupu pomocí protokolu HTTP je obtížné či nemožné zjistit Vaše heslo při přihlášení. Doporučujeme používat tento přístup. V prohlížeči stačí zadat jen https://www.strava.cz. Aby byl pro Vás certifikát serveru důvěryhodný, stačí si nainstalovat kořenový certifikát autorizační autority První certifikační autorita, a.s. (I.CA) pokud již není na počítači nainstalován. Instalaci certifikátu provedete stažením certifikátu zde nebo zde (pro Windows formát DER) a jeho instalací. Pokud nemáte kořenový certifikát nainstalovaný, bude Váš prohlížeč hlásit server strava.cz jako nedůvěryhodný. Tento stav nesnižuje bezpečnost vlastní komunikace se serverem.

Objednávka mobilním telefonem - SMS
Objednávku stravy lze provést zasláním strukturované SMS zprávy na telefonní číslo +420 737 206 697 . Zde je pro Vás k dispozici návod.