Výdej stravy

    Tato funkce slouží ke zobrazení historie výdeje stravy. Funkce je dostupná, jen pokud ze zařízení (jídelny) jsou zasílána potřebná data.

Menu

Zrušit - provede návrat do sekce přihlášených uživatelů

Tisk - provede zobrazení výdeje stravy pro tisk

Nápověda - funkce pro zobrazení nápovědy

Formulář
Ve formuláři jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé objednávky jídel a pro každou objednávku je zobrazeno, zda bylo jídlo vyzvednuto či nevyzvednuto. Zobrazené období je dáno odeslanými daty ze zařízení (jídelny).