Platby

    Tato funkce slouží k zobrazení historie plateb. Funkce je dostupná, jen pokud ze zařízení (jídelny) jsou zasílána potřebná data.

Menu

Zrušit - provede návrat do sekce přihlášených uživatelů

Tisk - provede zobrazení plateb pro tisk

Nápověda - funkce pro zobrazení nápovědy

Formulář
Ve formuláři jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé platby, které reprezentují jak platbu tak případný předpis úhrady. Zobrazené období je dáno odeslanými daty ze zařízení (jídelny).