Historie zpráv

    Tato funkce slouží k zobrazení historie zpráv odeslaných uživateli. Funkce je dostupná, jen pokud ze zařízení (jídelny) jsou zasílána potřebná data.

Menu

Zrušit - provede návrat do sekce přihlášených uživatelů

Měsíční přehled - zobrazení zpráv s měsíčním přehledem

Všechny zprávy - zobrazení všech zpráv

Nápověda - funkce pro zobrazení nápovědy

Formulář
Ve formuláři jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny zprávy odeslané ze zařízení na mail uživatele.