Přihlášení uživatele

   Tato funkce je určena k přihlášení registrovaného uživatele do sekce aplikace, kde je přihlášení vyžadováno. Pokud není uživatel registrován, musí se registrovat na zařízení (jídelně), kde se stravuje. V případě zájmu o vyzkoušení aplikace se může přihlásit jako DEMO uživatel ve funkci Demo uživatel.

Formulář
Výběr zařízení 
- slouží k výběru zařízení, pokud zařízení nebylo v předchozím  formuláři vybráno správně nebo pokud bylo nesprávné zařízení uloženo v cookies  prohlížeče. Císlo zařízení je uživateli sděleno na jeho jídelně.

Uživatel - označení (kód) uživatele pro přihlášení, označení je uživateli přiděleno na zařízení (jídelně) při registraci. Jsou rozlišovány malé a velké znaky.
           - na internetovém kiosku lze zadávat jen numerické znaky, pro zadání se využívá numerická klávesnice zobrazená přímo pod dialogem

Heslo - heslo pro přihlášení uživatele. Jsou rozlišovány malé a velké znaky.
           - na internetovém kiosku lze zadávat jen numerické znaky, pro zadání se využívá numerická klávesnice zobrazená přímo pod dialogem

Uložit nastavené hodnoty - pokud je zatrženo, uloží se hodnota položky Uživatel do cookies v prohlížeči uživatele a příště již bude položka předvyplněna. Položka Uživatel je uložena na dobu 365 dnů.