Sekce přihlášených uživatelů

        Tato sekce aplikace obsahuje funkce pro registrované a přihlášené uživatele.

Menu
Objednávky stravy - funkce pro přihlášení a odhlášení stravy

Výdej stravy - funkce pro prohlížení výdeje stravy

Platby - funkce pro prohlížení plateb

Historie zpráv - funkce pro prohlížení historie zpráv odeslaných uživateli

Nastavení uživatele - funkce pro nastavení údajů o přihlášeném uživateli

Odhlášení uživatele - funkce pro odhlášení uživatele, tato funkce se používá při ukončení práce s výše uvedenými funkcemi

Nápověda - funkce pro zobrazení nápovědy