Objednávky stravy

    Tato funkce slouží k přihláškám a odhláškám stravy.

Menu
Odeslat - provede odeslání přihlášek a odhlášek

Zrušit - provede návrat do sekce přihlášených uživatelů bez odeslání přihlášek a odhlášek

Tisk - provede zobrazení objednávek pro tisk

Posun nahoru - posune stránku nahoru (v režimu kiosek)

Posun dolů - posune stránku dolů (v režimu kiosek)

Nápověda - funkce pro zobrazení nápovědy

Formulář
Ve formuláři pro individuální strávníky jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí poklepáním myší na příslušný řádek, čímž se provádí změna stavu příslušného řádku. Stav přihlášeného jídla je zobrazen ikonkou a stav nepřihlášeného nezobrazením ikony. Formulář nedovoluje provést přihlášení více druhů v chodu (např. oběd1 a současně oběd2 z chodu oběd). Pokud tedy nepřihlášené jídlo přihlásíte nebo přhlášené odhlásíte odešle se změna na zařízení (jídelnu).


4.10. není přihlášeno a pokud bylo přihlášeno bude odhlášeno
 

4.10. je přihlášen oběd 1, pokud nebyl přihlášen bude přihášen a pokud byl přihlášen oběd 2 bude odhlášen


4.10. je přihlášen oběd 2, pokud nebyl přihlášen bude přihášen a pokud byl přihlášen oběd 1 bude odhlášen

Ve formuláři pro hromadné strávníky jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí zapsáním požadovaného počtu jídel do přístupné položky (obdélníčku) příslušného řádku. Stavy 10 = přihlásit 10 jídel, 0 = odhlásit všechna jídla, nevyplněno= beze změny.

Zpracování objednávek stravy
       Jelikož tento formulář slouží k objednání stravy pro zařízení (jídelnu), připojené k aplikaci iStravné OFF-LINE způsobem (zařízení (jídelna) si stahuje objednávky např. jen jednou denně a aplikace iStravné nedostává přihlášky a odhlášky provedené na zařízení (jídelně)), vlastní logické kontroly, zda lze přihlášku či odhlášku akceptovat, jsou prováděna až při vyhodnocení na zařízení  (jídelně). To znamená přihláška či odhláška, kterou aplikace iStravné umožní,  nemusí být akceptována, o čemž je strávník informován na svoji adresu elektronické pošty.
       Níže je uveden postup, jak zařízení (jídelna) postupuje při vyhodnocení přihlášek a odhlášek individuálních strávníků.
Přihlášení:
  • pokud je požadovaný druh objednán, neprovede se nic
  • pokud není objednán žádný druh, přihlásí se požadovaný druh
  • pokud je již objednán jiný druh v chodu, odhlásí se, a přihlásí se požadovaný druh
Odhlášení:
  • pokud není požadovaný druh přihlášen, neprovede se žádná změna
  • pokud je požadovaný druh přihlášen, odhlásí se

Poznámka:
Pojmem chod se rozumí druhy jídel, které je možné vyzvednout ve stejném okamžiku (např. Oběd1, Oběd2). Pojmem druh se rozumí konkrétní objednané jídlo (např. Oběd1, což může být např. čočka s rohlíkem).