Nastavení uživatele

   Tato funkce slouží k nastavení údajů o uživateli aplikace iStravné. Tyto údaje lze nastavit přímo na zařízení (jídelně), nebo touto funkcí.

Formulář
Heslo - heslo pro přístup registrovaného uživatele do aplikace iStravné. Zde lze heslo změnit.

Ověření hesla - ověření hesla při jeho změně

E-mail - stálá adresa elektronické pošty, na kterou budou zasílány zprávy pro uživatele

Automatické přihlášení - nastavení zda máte nebo nemáte mít automaticky přihlášenou stravu. Tato volba nemá žádný vliv na Internetové objednávání. Obsluha stravovacího programu má možnost hromadně přihlašovat strávníky na zadané období dopředu. Nejčastěji je přihlašuje 1x měsíčně na následující měsíc. Nebo může tuto operaci nechat provádět automaticky program podle zadaných kritérií. Toto nastavení říká, jestli chce být strávník zařazen do skupiny strávníků, které bude automaticky přihlašovat program (volba ANO) nebo zda se bude raději přihlašovat sám (volba NE, tj. výchozí stav celého měsíce je Nepřihlášen). Funkčnost této volby závisí na tom, jestli obsluha programu automatickou přihlášku používá.

Zasílané zprávy - zprávy zasílané strávníkovi ze zařízení (jídelny)
Zasílat potvrzení přijaté objednávky - pokud je volba zaškrtnuta, bude uživateli při příjmu objednávky zasíláno potvrzení o přijetí. Při nepřijetí objednávky je zpráva zaslána vždy. Tato zpráva není zasílána DEMO uživateli.
Zasílat upozornění na nedostatečnou výši konta - pokud je volba zaškrtnuta, je při zjištění nedostatečné výše konta strávníka zasláno upozornění. Tato zpráva není zasílána DEMO uživateli.
Zasílat měsíční přehled stravovování - pokud je volba zaškrtnuta, je po provedení měsíční uzávěrky na zařízení (jídelně) v aplikaci Stravné zaslán přehled o stravování během uzavřeného měsíce. Tato zpráva není zasílána DEMO uživateli.
Zasílat upozornění na neodebranou stravu - pokud je volba zaškrtnuta, je zasláno upozornění, pokud není odebírána objednaná strava strávníkem. Tato zpráva není zasílána DEMO uživateli.
Zasílat individ. spotřební koš - pokud je volba zaškrtnuta, jsou zaslány výsledky individuálního spotřebního koše strávníka. Tato služba je dostupná, jen pokud ji dané zařízení podporuje. Tato zpráva není zasílána DEMO uživateli.
Zaslat informace o došlé platbě - pokud je volba zaškrtnuta, je zaslána informace o došlé platbě (úhradě strávného). Tato služba je dostupná, jen pokud ji dané zařízení podporuje. Tato zpráva není zasílána DEMO uživateli.
Zaslat upozornění na inkasní platbu - pokud je volba zaškrtnuta, je zaslána informace o inkasní platbě (úhrada strávného bude inkasována z Vašeho účtu). Tato služba je dostupná, jen pokud ji dané zařízení podporuje. Tato zpráva není zasílána DEMO uživateli.

Poznámka:
Odesílané zprávy v sobě obsahují rozpis stravy, který se může v některých e- mailových klientech zobrazovat rozházeně (nadpis dnů je posunut proti rozpisu stravy). Příčinou je zobrazování zprávy proporcionálním písmem, pokud Vám zobrazení bude vadit, je nutné si nastavit zobrazení zprávy neproporcionálním písmem.

Příklady zasílaných zpráv

Potvrzení  objednávky
Pokusná školní jídelna
Školní 555
300 00 Plzeň

Beď Stanislav
4441/ZAM

Obdrželi jsme tyto Vaše požadavky na objednání stravy :

12/11/2001  Druh jídla 1 : Přihlásit
     provedeno

Rozpis přihlášené stravy na období : 12/11/2001 - 07/12/2001

                       2                   3
       2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7
       ----------------------------------------------------
oběd   1 N N N N * * N N N N N * * N N N N N * * N N N N N
       ----------------------------------------------------

Upozornění na nedostatečnou výši konta
Pokusná školní jídelna
Školní 555
300 00 Plzeň


Beď Stanislav
4441/ZAM

Kontrola výše konta
-------------------
Limit přeplatku     :     100.00 Kč
Aktuální stav konta : 0.00 Kč


Měsíční přehled stravování
Pokusná školní jídelna
Školní 555
300 00 Plzeň

Beď Stanislav
4441/ZAM

Přehled stravování za období : 01/11/2001 - 30/11/2001
----------------------------------------------------

                          1                   2                   3
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
        ------------------------------------------------------------
oběd    * * * * * * * * * * * 1 3 1 2 1 * * 1 1 N 1 1 * * 2 4 3 1 N
        ------------------------------------------------------------
        ČtPáSoNePoÚtStČtPáSoNePoÚtStČtPáSoNePoÚtStČtPáSoNePoÚtStČtPá


Počáteční stav konta            :      0.00 Kč
Předpis za stravu               :   -491.40 Kč
Hotově                          :    491.40 Kč
Konečný zůstatek konta          :      0.00 Kč

Legenda : 1,2,3 ...  druh objednané stravy
          N     ...  strava nebyla objednána
          n     ...  strava byla odhlášena
          V     ...  odebraná strava
          *     ...  stravu nelze objednat

Upozornění na neodebranou stravu
Pokusná školní jídelna
Školní 555
300 00 Plzeň


Beď Stanislav
4441/ZAM

Kontrola neodebrané stravy
za období : 01/11/2001 - 20/11/2001
---------------------------------
Přehled stravování v kontrolovaném období

                          1                   2
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
        ----------------------------------------
oběd    * * * * * * * * * * * 1 3 1 2 1 * * 1 1
        ----------------------------------------
        ČtPáSoNePoÚtStČtPáSoNePoÚtStČtPáSoNePoÚt

Legenda : 1,2,3 ...  druh objednané stravy
          N     ...  strava nebyla objednána
          n     ...  strava byla odhlášena
          V     ...  odebraná strava
          *     ...  stravu nelze objednat