Jídelníčky

    Tato funkce je určena pro zobrazení jídelníčku zařízení (jídelny) pro neregistrované nebo nepřihlášené uživatele. Je zobrazen shodný jídelníček s jídelníčkem pro přihlášky a odhlášky stravy.

Formulář
Zrušit - 
provede návrat do sekce přihlášených uživatelů

Tisk
-
provede zobrazení jídelníčku pro tisk

Zpráva od zařízení - zpráva od zařízení (jídelny) strávníkům

Výběr zařízení
 - slouží k výběru zařízení, pokud zařízení nebylo v předchozím formuláři vybráno správně nebo pokud bylo nesprávné zařízení uloženo v cookies prohlížeče