Nový uživatel pro Demo

    Tato funkce je určena pro zavedení nového uživatele pro Demo (ukázkovou) verzi aplikace iStravné. Pomocí této funkce se uživatel přihlásí do Demo verze aplikace iStravné a pak si může vyzkoušet všechny funkce aplikace jako standardní uživatel registrovaný na svém zařízení (jídelně).

Formulář
Uživatel - název uživatele pro přístup Demo uživatele do sekce aplikace iStravné, kde je přihlášení vyžadováno, lze zvolit jakýkoli text (např. Pepa). Pokud by uživatel byl již použit, bude zobrazena výzva ke zvolení jiného názvu. Uživatel smí obsahovat jen numerické a alfanumerické znaky, vyjma znaků s diakritikou.

Heslo - heslo pro přístup Demo uživatele do sekce aplikace iStravné, kde je přihlášení vyžadováno. Heslo smí obsahovat jen numerické a alfanumerické znaky, vyjma znaků s diakritikou.

Ověření hesla - ověření hesla

E-mail - stálá adresa elektronické pošty, na kterou budou zasílány zprávy pro Demo uživatele

Možnost vícenásobných přihlášek -  pokud je zaškrtnuto, bude mít uživatel možnost objednávat větší počet porcí

Použití Demo verze aplikace iStravné
    Pokud se úspěšně zaregistrujete jako Demo uživatel, získáte právo k přihlášení do Demo verze aplikace iStravné. Do Demo verze se přihlašuje přes stejnou funkci jako standardní registrovaný uživatel, jen je nutné přihlásit se k zařízení označenému jako 0000. Aplikace se k Demo uživatelům chová stejně jako ke standardním uživatelům, takže si lze vyzkoušet prakticky všechny funkce, včetně odeslání objednávky pomocí SMS. Jedinou výjimkou ve funkčnosti je neodesílání emailových zpráv uživateli. Dále postupujte podle nápovědy pro standardní uživatele.