JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
15. základní škola Plzeň
Terezie Brzkové 33-35, Plzeň, 318 00
Telefon: 378 027 359, Účet: 4838580297/0100
Vážení strávníci,

vzhledem k omezenému provozu škol a školských zařízení NEBUDE školní jídelna do odvolání vařit pro CIZÍ STRÁVNÍKY. Z tohoto důvodu si prosím NEOBJEDNÁVEJTE na www.strava.cz obědy. Sledujte informace na webových stránkách školy, www.strava.cz a informace také budou vyvěšeny na dveřích ŠJ.
Obědy budou automaticky odhlášené.

Strávníci, kteří platí obědy ÚHRADOU budou mít vrácené přeplatky v červenci na svých účtech (přeplatky do 200,- Kč budou převedeny na září).
Pokud chtějí zůstatek (nad 200,- Kč) převést na další školní rok, předají vedoucí ŠJ písemné prohlášení, že souhlasí s převodem zůstatku na září na e-mailovou adresu : buresovazl@zs15.plzen-edu.cz
Strávníci platící INKASEM budou mít převeden přeplatek na zálohu v srpnu.
Přeplatky, které si strávníci nevyzvednou, budou převedeny na školní rok 2020/2021
Nedoplatky vyrovnejte do konce června 2020.
Žáci 9. tříd budou mít inkaso zrušené automaticky, rodiče zruší pouze trvalé příkazy.

Od 1.9.2019 se mění ceny obědů
Vážení strávníci,
vzhledem k nárůstu cen potravin dojde
od 1.9. 2019 ke zvýšení cen obědů.
Chceme vám i nadále vařit
z kvalitních a čerstvých surovin.
Věříme, že i v příštím školním roce budete
v naší školní jídelně spokojeni.
Přejeme vám dobrou chuť !

Skupina strávníků Oběd
7-10 let 28,- Kč
11-14 let 30,- Kč
15 a více let 32,-Kč
Cizí strávníci 73,- Kč

Vedoucí jídelny: Zlata Burešová

Poslední týden v srpnu si strávníci zajistí přihlášení obědů -

osobně v kanceláři ŠJ
telefonicky 378 027 359 (záznamník)
mailem buresovazl@zs15.plzen-edu.cz
www.strava.cz
škola online - ostatní modul - stravovací systém

D ů l e ž i t á i n f o r m a c e p r o s t r á v n í k y ŠJ platící inkasem ! !

ÚČET - pro školní jídelnu od 1.11. 2018 máme pro inkaso i trvalou platbu pouze jeden účet u Komerční banky.

4838580297/0100

pro platbu INKASEM NEZADÁVEJTE variabilní symbol,
naopak při platbě TRVALÝM PŘÍKAZEM je NUTNÉ uvádět variabilní symbol.

Cena obědů od září 2019 - I. stupeň 28,- Kč
II. stupeň 30,- Kč
III. stupeň 32,- Kč
Vlastní důchodci 63,- Kč
Cizí strávníci 73,- Kč

UPOZORNĚNÍ

POKUD BUDE MÍT STRÁVNÍK NEOBJEDNANOU NEBO NEZAPLACENOU STRAVU - NEDOSTANE OBĚD (denně 10-15 obědů)

Od 13.12.2014 je povinnost informovat strávníky o alergenech. Po rozkliknutí červené ikonky vedle názvu jídla můžete zkontrolovat, jaký alergen jídlo obsahuje.

Pokud chcete využívat službu pro objednávání stravy po Internetu, informujte se v kanceláři ŠJ.
Abyste byli informováni o provedených změnách (objednávky,odhlášky), je NUTNÉ zadat mailovou adresu.

VARIABILNÍ SYMBOL plateb na stravné - evidenční číslo strávníka.
Historie
Aktuální jídelníček