JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Fakultní základní škola
Chodovická 2250, Praha, 193 00
Telefon: 281 925 992, Účet: ČS: 5732556349/0800
Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a Ministerstva
zdravotnictví ČR se s účinností od 11.3.2020 uzavírá škola včetně školní
jídelny. Přihlášky obědů byly automaticky zrušeny. Po znovuotevření provozu školní jídelny bude na 1. den strava opět automaticky přihlášena. Žádáme strávníky, aby provedli kontrolu na stránkách www.strava.cz

Děkujme za pochopení
Vedoucí ŠJ

PROSÍM VŠECHNY STRÁVNÍKY NAŠÍ JÍDELNY ABY V PRŮBĚHU PRVNÍHO TÝDNE V ZÁŘÍ DONESLI PŘIHLÁŠKU KE STRAVOVÁNÍ.

NOVÝ ROZPIS PLATEB

Rozpis plateb stravného dle věku dítěte na školní rok 2020/2021
dítě od 7 let do10 let 30,- Kč. / oběd - měsíčně 630,-Kč.
dítě od 11 let do 14 let 32,- Kč. / oběd - měsíčně 672,-Kč.
dítě od 15 let a výše 34,- Kč / oběd - měsíčně 714,-Kč.

ŠKOLNÍ JÍDELNA PŘIPOMÍNÁ:

DODATEK - provozní řád školní jídelny.
S PLATNOSTÍ OD 1. 10. 2020 odhlášení, přihlášení stravy pouze přes www.strava.cz
(telefonicky, sms, mailem - jen ve vyjímečné situaci.)
Odhlášení stravy přes www.strava.cz den předem do 14.00 hod. a v případě odhlášky na daný den také přes www.strava.c do 8.00 hod.
Přihlášení stravy je možné přes www.strava.cz den předem do 14.00 hod.
Platby stravného hradit s předstihem,nejpozději do 25 dne předešlého měsíce, počítejte raději 3 dny, než budou připsány. Nezapomeňte na vyriabilní symbol aby mohla být platba spárována.
V případě, že nebude stravné na účet strávníka, není možné se stravovat.
Obědy jsou automaticky přihlášené, sami se odhlašujete.
Výdej obědů 11,20 - 11,30 hod. (výdej pouze do nádob, není možné se stravovat na talíř)
11,30 - 14.00 hod. (pro ostatní strávníky)
Po dobu nepřítomnosti vedoucí jídelny v případě zapomenutí čipu nahlaste p. kuchařce a zapište se do sešitu na výdeji čitelně hůlkovým písmem (příjmení + jméno + třídu).
Na základě těchto podkladů budou informace doplněny ke strávníkovi.

* nezapomeňte si ověřit, že máte uhrazené včas stravné
* strávník, který nemá uhrazené stravné, bude zablokován do doby, než bude stravné uhrazeno (platba musí být na účtě jídelny včas)
* obědy vydáváme pouze strávníkům s čipem

NEZAPLACENÝ OBĚD NEZNAMENÁ ODHLÁŠKU - POKUD OBĚD NENÍ ZAPLACEN, A VY HO NEODHLÁSÍTE, TAK VÁM ZŮSTANE K ÚHRADĚ.

Platby můžete posílat i na delší časové období, všechny platby můžete sledovat na www.strava.cz

STÁVAJÍCÍ STRÁVNÍCI: Var. Symbol, čip zůstávají stejné, vyplníte a odevzdáte přihlášku osobně u vedoucí jídelny v měsíci červnu 2020.
Následující školní rok odevzdá přihlášku pouze nový strávník (jídelna musí evidovat přihlášky všech stravujících). Neposílejte přihlášky elektronicky, dokument musí být evidován v originální podobě. Odevzdejte osobně u vedoucí ŠJ (přihláška obsahuje osobní data - GDPR).
Pokud nemůžete najít svůj variabilní symbol pro platbu do školní jídelny, tak se prosím podívejte na www.strava.cz. Když se přihlásíte a kliknete na bílý rámeček vpravo nahoře "INFORMACE", tak se vám zobrazí váš variabilní symbol.

NOVÍ STRÁVNÍCI: vyplní přihlášku ke stravování (přihlášku najdete na stánkách FZŠ) a odevzdá u vedoucí školní jídelny (osobně). Zakoupí stravovací čip za vratnou zálohu 150,-Kč.
Stravné zaslat na účet školní jídelny (hotovost není možná). Variabilní symbol vám přidělí jídelna a odnesete si ho domů v papírové podobě.
Po odevzdání přihlášky ke stravování a přihlášení na www.strava.cz naleznete svůj v. symbol na těchto stránkách.

Rozpis plateb stravného dle věku dítěte na školní rok 2020/2021
dítě od 7 let do10 let 30,- Kč. / oběd - měsíčně 630,-Kč.
dítě od 11 let do 14 let 32,- Kč. / oběd - měsíčně 672,-Kč.
dítě od 15 let a výše 34,- Kč / oběd - měsíčně 714,-Kč.
(cena režijních nákladů za neodebranou stravu v době nepřítomnosti žáka činí 15,- Kč)
Objednávky:
* Na pondělí lze provést změny v pátek do 14.00 hod.
* Ranní odhlášky na ten den do 8.00 hod. pouze přes www.strava.cz.

V případě stravování 2x týdně apod. kontaktujte vedoucí jídelny (možnost trvalého nastavení), upřesněte v přihlášce.

V případě ztráty čipu, ihned zakoupit nový za cenu 150,-Kč.

Ukončení stravného: opouštíte školu, nechcete ve stravování pokračovat - povinnost strávníka odevzdat písemné ukončení stravného v kanceláři vedoucí jídelny s čipem, bude vám vrácena záloha za čip 150,-Kč. Za poškozený čip se záloha nevrací.
Strávníci, kteří opouští školu na konci školního roku v červnu např. přechod do jiné školy, odchod deváté třídy apod., odevzdají ukončení do konce června (v červenci, srpnu, září nebude mít nárok na vrácení čipu).
Strávník je povinen osobně předat ukončení stravného v červnu v uvedeném termínu (dokument k vytištění naleznete na stránkách)
Neodevzdáte-li ukončení stravného, bude vám v září strava opět načtena na náhrady strávníka. Jídelna nemá kde získat informace, že nebudete ve stravě pokračovat v dalším školním roce.

Podrobné informace, termíny odevzdání najdete na stránkách FZŠ na hlavní straně nebo v sekci školní jídelna.

Strávníci, kteří navštěvují Gymnázium, ZŠ Bártlova, doporučuji sledovat stránky FZŠ kde je (vývařovna, výdejna) a všechny informace jsou pouze na těchto stránkách.
Odkaz: http://www.fzschodovicka.cz

Školní jídelna nepřijímá cizí strávníky.

VŠECHNY ZMĚNY JE NUTNÉ PÍSEMNĚ NAHLÁSIT IHNED VEDOUCÍ JÍDELNY (Č. Ú. TEL. UKONČENÍ STRAVNÉHO APOD.)

VYÚČTOVÁNÍ PROBĚHNE V MĚSÍCI ČERVENCI, JÍDELNA VRACÍ PŘEPLATKY VŠEM STRÁVNÍKŮM.

MOBILNÍ APLIKACE STRAVA. CZ zdarma ke stažení na Google Play...

ZÁLOHA SE VRACÍ POUZE ZA AKTUÁLNÍ ČIP = POUZE ZA 1 PLACENÝ ČIP, NIKOLIV ZA ČIP PŘIDĚLENÝ MIMO EVIDENCI
Po uplynutí této doby je záloha na čip ve výši 150,- Kč. NEVRATNÁ!

Více informací o stravování na www.fzschodovicka.cz/jidelna

INFO PRO STRÁVNÍKY ZÁKLADNÍ ŠKOLY BÁRTLOVA:
Strávníci mají k dispozici OBĚD Č. 1. Součástí oběda je polévka, hlavní pokrm, nápoje a doplňkové pokrmy uvedené v kolonce "ostatní".
Čip k vyzvednutí stravy SI NEPOŘIZUJETE, tato povinnost se vztahuje pouze na žáky z FZŠ a Gymnázia Chodovická.

Kontakt: vedoucí školní jídelny
telefon: 281 92 5992
mobilní telefon: 723 830 843
email: vedouci-sj@fzschodovicka.cz
Historie
Aktuální jídelníček
Pátek 10. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Pondělí 13. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Úterý 14. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Středa 15. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Čtvrtek 16. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Pátek 17. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Pondělí 20. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Úterý 21. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Středa 22. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Čtvrtek 23. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Pátek 24. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Pondělí 27. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Úterý 28. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Středa 29. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1
Čtvrtek 30. 7.
polévka
polévka
Popis:
oběd 1
oběd 1
oběd 1
Popis:
oběd 1
nápoje
Popis:
oběd 1
doplněk
Popis:
oběd 1