FOOD LISTS

Loading
Help Print
Choosing canteen
Find canteen
Remember me
Information about the canteen
Školská jedáleň pri ZŠ
Komenského 10, Turany, 038 53
Phone: 0917791921, Account: SK35 0200 0000 0016 2989 8756
Nie ste registrovaným používateľom. Prosím navštívte kanceláriu vedúcej ŠJ .
History
Current food list