Strava.cz pro iOS podporuje Stravné 4
Aplikace Strava.cz pro iOS byla doplněna o podporou pro Stravné 4.60 a novější. Aplikace tedy podporuje velkou část jídelen.
Aplikaci si můžete stáhnout z App Store.

JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Základní škola Klatovy
Tolstého 765/III, Klatovy, 339 01
Telefon: 376 310 622, Účet: 13534-351/0100
Pokud chcete využívat službu pro objednávání stravy po Internetu, informujte se v kanceláři ŠJ.

Po dohodě s zřizovatelem se od 1*9*2017 upravují normativypro školní stravování ve školní jídelně a to kategorie 7-10 let 28,-- Kč, 11-14 let 30,-- Kč, 15- více let 31,-- Kč, cizí jídlonosič 66,-- a cizí 64,-- Kč. Mění se i výše jistin dle kategorií. Poslední úprava cen proběhla k 1*9*2012.

Odhlašovat a měnit obědy přes tuto službu je možno do 14 hodin pracovní den před výdejem oběda, pouze v době nemoci lze na tel. čísle 376310622 do 8 hodin konkrétního dne. V době nemoci lze 1. den vybrat oběd strávníkovi do jídlonosiče, pak je nutno obědy odhlásit. Strávnici jsou vždy automaticky přihlášeni ke stravování a to obědem č. 1.

Změna jídelníčku vyhrazena. Objednávání na následující varný den končí předchozí den ve 14.00 hod.
Historie
Aktuální jídelníček