Strava.cz pro iOS podporuje Stravné 4
Aplikace Strava.cz pro iOS byla doplněna o podporou pro Stravné 4.60 a novější. Aplikace tedy podporuje velkou část jídelen.
Aplikaci si můžete stáhnout z App Store.

JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Probíhá údržba aplikace.
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Základní škola Postoloprty - Školní jídelna
Draguš 581, Postoloprty, 439 42
Telefon: 415 783 073
Pokud chcete využívat službu pro objednávání stravy po Internetu, informujte se v kanceláři ŠJ.

UPOZORNĚNÍ:

Ze zákona č. 561/2004Sb., (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů § 119. V zařízeních školního stravování se uskutečňuje školní stravování dětí, žáků a studentů v době jejich pobytu ve škole.
Bude-li strávník nepřítomen ve škole, je jeho zákonný zástupce povinen obědy odhlásit, od druhého dne jeho nepřítomnosti se už nejedná o školní stravování a strávník tím ztrácí nárok na dotovaný oběd! Jídelna je povinna za neodhlášené jídlo účtovat a požadovat úhradu plné ceny oběda, čímž se rozumí cena oběda dle věkové kategorie + provozní náklad 25,- Kč na porci. Tento náklad Vám bude účtován i za nevyzvednuté obědy!

Všichni žáci se musí ke stravování KAŽDÝ ROK přihlásit vyplněním přihlášky ke stravování. Formulář najdete na stránkách školy - formuláře ke stažení - přihláška ke stravování, nebo v kanceláři školní jídelny.

Slavomíra Slobodníková
vedoucí školní jídelny

OBĚDY NA NASTÁVAJÍCÍ NOVÝ MĚSÍC MUSÍ PŘIHLÁSIT STRÁVNÍK NEBO JEHO ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE SÁM !!!

Oběd BLP = BEZLEPKOVÁ STRAVA !!!!!

Od 1. 3. 2018 budeme v naší školní jídelně připravovat bezlepkové stravování v souladu s vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním stravování. Pro zařazení dětského strávníka (od 6 - 15 a více let) do skupiny bezlepkového stravování, je nutné doložit potvrzení registrujícího poskytovatele zdravotních služeb v oboru praktické lékařství pro děti a dorost!
Cena bezlepkové stravy je stanovena:
věková kategorie cena oběda
7 - 10 let 32,-Kč
11 - 14 let 37,-Kč
15 a více let 42,-Kč
Zaměstnanci 47,-Kč
Zaměstnanci s dotací 38,-Kč
Veřejnost 72,-Kč

Garantem poskytované bezlepkové stravy ve školní jídelně Postoloprty je nutriční terapeut Renata Pustková.
Bližší informace podá vedoucí školní jídelny Slavomíra Slobodníková v kanceláři ŠJ nebo na telefonním čísle 415 783 073.

Vážení rodiče a milí naši strávníci,
chtěli bychom touto cestou oznámit, že bohužel musíme od ledna zvýšit ceny obědů v naší školní jídelně. Důvodem je zvýšení cen potravin.
Nové ceny:
žáci 7 - 10 let 22,--Kč
žáci 11 - 14 let 24,--Kč
žáci 15 a více 28,--Kč - u této kategorie bude navýšena velikost porce na porci dospělého strávníka

zaměstnanci bez dotace FKSP: 28,- Kč
zaměstnanci s dotací FKSP: 19,- Kč
veřejnost: 55,- Kč
veřejnost bezlepková strava 73,- Kč

OZNÁMENÍ O PROVOZU ŠKOLNÍ JÍDELNY V OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN

OZNAMUJEME NAŠIM STRÁVNÍKŮM, ŽE ŠKOLNÍ JÍDELNA POSTOLOPRTY BUDE OD 21. 6. 2019 DOČASNĚ UZAVŘENA Z DŮVODU ROZSÁHLÉ REKONSTRUKCE.
O OBNOVENÍ PROVOZU VÁS BUDEME INFORMOVAT PROSTŘEDNICTVÍM MÍSTNÍHO ROZHLASU A VYVĚŠENÍM INFORMAČNÍ CEDULE NA VÝVĚSNÉ TABULI V PROSTORU OBCHODNÍHO DOMU LUČAN.

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ
Slavomíra Slobodníková
vedoucí školní jídelny
Historie
Aktuální jídelníček