Strava.cz pro Android/iOS
Strava.cz pro Android pro si můžete stáhnout z Google Play.
Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.

JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Základní škola Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí, 594 01
Telefon: 566 782 122, Účet: 150720185/0600

Vítáme Vás na stránce internetového objednávání ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí.

Přihláška pro nové strávníky a čísla účtů jsou ke stažení na stránkách ZŠ SOKOLOVSKÁ Velké Meziříčí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
LIMIT NA VAŠEM ÚČTU BY MĚL BÝT MINIMÁLNĚ 700,--Kč NA JEDNO DÍTĚ.
ČÍSLO ÚČTU ŠKOLNÍ JÍDELNY 150720185/0600.

Vážení rodiče,

POKUD CHCETE OCHUTNAT JÍDLA, KTERÁ PRO VAŠE DĚTI PŘIPRAVUJEME, RÁDI VÁM OBĚD OBJEDNÁME.

10 kritérií zdravé školní jídelny:

1. Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů
2. Plánování jídelníčku dle nutričního doporučení ke spotřebnímu koši
3. Správné a bezchybné vedení spotřebního koše
4. Omezení používání dochucovadel a instantních dehydrovaných směsí
5. Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience
6. Veřejně dostupný jídelníček
7. "Vím co jím"- zařazování receptur s limitovaným množstvím soli
8. Výzdoba jídelny
9. Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy
10. Zařazování sezónních potravin.

Ke splnění výše uvedených kritérií nám bude po celý školní rok pomáhat projektový tým Zdravé školní jídelny.
Předem děkujeme za vaši podporu a pomoc při plnění kritérií k získání certifikátu.
Více informací k projektu naleznete na webu http://www.zdravaskolnijidelna.cz/

NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši
Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

POLÉVKY DOPORUČENÁ ČETNOST
zeleninové 12x měsíčně
luštěninová min. 3x měsíčně
zařazování obilných zavářek/jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur,
kuskus.../4x měsíčně

HLAVNÍ JÍDLA
drůbež a králík/kuře, krůta, slepice, králík/3x měsíčně
ryby 2x - 3x měsíčně
vepřové maso max. 4x měsíčně
bezmasé nesladké jídlo 4x měsíčně/včetně luštěnin, pokud jsou
nabídnuty bez masa/
nejsou zařazeny uzeniny 0x
sladké jídlo max. 2x měsíčně
nápaditost pokrmů, regionální pokrmy
luštěniny 1x měsíčně 1x - 2x

PŘÍLOHY
obiloviny/těstoviny, rýže, kuskus apod./7x měsíčně
houskové knedlíky max. 2x měsíčně

ZELENINA
zelenina čerstvá min. 8x měsíčně
zelenina tepelně upravená min. 4x měsíčně

NÁPOJE
denně nabídnut neslazený nemléčný
pokud je mléčný, výběr i z nemléčného

V NAŠÍ JÍDELNĚ MÁME NOVÝ SYSTÉM NA PŘEOBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ A TAKÉ tzv. STRAVENKÁŘKU, KTERÁ SE POUŽÍVÁ NA VYTIŠTĚNÍ STRAVENKY ZA ZAPOMENUTÝ ČIP.
Objednávání se používá stejně jako na minulém objednávacím boxu, čip přiložíte k malé čtečce vedle monitoru a na obrazovce si volíte jídla.
NOVINKA - STRAVENKÁŘKA
Postup pro tisk náhradní stravenky
NÁHRADNÍ STRAVENKA
ZADAT PŘÍJMENÍ - potvrdit OK
HESLO - pokud máte zavedeno objednávání přes internet použijete heslo, které používáte na objednávání internetem je nutné si heslo zjistit a zapamatovat - potvrdit OK
Pokud nemáte zavedeno objednávání přes internet heslo vám přidělíme potvrdit - OK

Z malé tiskárny vyjede stravenka, na které je uvedeno jméno, druh oběda, datum a předáte ji u správného vydávacího okénka.
POZOR
KAŽDÉ TŘETÍ A DALŠÍ ZAPOMENUTÍ ČIPU JE ZPOPLATNĚNO 3,--Kč
a bude vám částka přičtena k stravnému za měsíc.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ POMOCÍ INTERNETU NEMUSÍ PROBĚHNOUT Z DŮVODU VÝPADKU EL. ENERGIE, PORUCHY NA POČÍTAČI apod.!!!!!!!!!!!!

IDENTIFIKAČNÍ ČIP JE NEVRATNÝ.
PO DOKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY NEBO STUDIA MŮŽETE ČIP DAROVAT NEBO PŘENECHAT SOUROZENCŮM NEBO MLADŠÍM SPOLUŽÁKŮM.
Na identifikační čip se vztahuje dvouletá záruka. Čip však nesmí být mechanicky poškozený, špinavý,
počmáraný apod.

CENA ZA STRAVNÉ platná od 1.BŘEZNA 2019
ŽÁCI
7-10 let 25,--Kč.
11-14 let 27,--Kč
15 a více let 29,--Kč
Strávník je zařazen do kategorie podle věku dosaženého v daném školním roce .
cizí strávník 71,-- Kč

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNí JíDELNY
Adresa: Školní jídelna Poštovní 1633/3, 59401 Velké Meziříčí
Telefon: 566 782 122 - odhlášky
566782121-vedouci
E-mail: jidelna@zssokolovska.cz
Vedouci: Hladíková Marie
Účetní: Hejlová Anežka - odhlášky
Hlavní kuchařka: Vondráčková Dagmar
Školní jídelna poskytuje stravování - žákům, závodní stravování zaměstnancům a v rámci
doplňkové činnosti cizím strávníkům.
Provoz školní jídelny se řídí školským zákonem 561/2004Sb. s vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb., která obsahuje výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků. Závodní stravování a
stravování cizích strávníků se řídí zákonem 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
upřesněného vyhláškou 84/2005Sb. o nákladech na závodní stravování.
Veškeré pracovní postupy se řídí zákonem 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví s vyhláškou 137/2004Sb. o
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných.

Doba výdeje obědů
Obědy pro žáky a studenty 11.45 hod. - 14.00 hod.
Obědy pro cizí strávníky 11.30 hod. - 14.00 hod.

Všichni strávníci vyplní přihlášku na obědy a koupí si bezkontaktní čip, který jsou povinni denně nosit
k výdeji. Cena čipu je 116 Kč a používá se po celou dobu stravování v naší jídelně. Po ukončení stravování
nelze čip vrátit. Záruku poskytujeme 2 roky ( na nepoškozené čipy). Ztrátu čipu nahlašte ihned v kanceláři
školní jídelny.
Každý strávník je přihlášený na celý školní rok, proto si musí obědy v době nepřítomnosti odhlašovat.
Automaticky má navolený oběd Č. 1 a pokud si chce přeobjednat na oběd č.2, musí tak učinit nejpozději
do středy na následující týden. Na pozdní přeobjednávání nebude brán zřetel!
Vždy na nový školní rok se musí strávník přihlásit a aktivovat si čip v kanceláři školní jídelny nejlépe
poslední týden v srpnu.
Přihlašování a odhlašování stravy lze v naší jídelně přes internet, v kanceláři, na objednacím boxu
v jídelně nebo telefonicky( záznamník) - nejpozději v 7.00 hod. ráno.
V případě školních akcí( školní výlety, exkurze,lyžařský výcvik apod.) si strávníci obědy odhlašují sami.
Výjimku tvoří prázdniny (jarní, podzimní, velikonoční) - strava je odhlášena automaticky.
Zaměstnanci školní jídelny a strávníci závodního stravování mají nárok na obědy za zvýhodněnou cenu po
odpracování min. 3hodin.
Podle vyhlášky 107/2005 SB. o školním stravování mají žáci a studenti nárok na stravu pouze v době výuky
ve škole.Ve dnech ředitelského volna a v době nemoci lze odebrat stravu pouze za plnou cenu oběda ( tj.
včetně provozních nákladů).Výjimku tvoří 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole ( oběd lze odebrat
za dotovanou cenu).
Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. Odnášení v jídlonosičích
není povoleno! (vyhláška Č. 107/2005 ,§2,odst. 7).Výjimka platí pouze pro první den nemoci, pokud již
oběd nešel odhlásit.
Úhrada stravného probíhá za již vybranou stravu a to formou bezhotovostní platby, nebo platbou přes
složenky a to nejpozději k 15.dni následujícího měsíce.
Osoby které se v jídelně nestravují do ní nemají přístup!
V jídelně se nekřičí a neběhá. Strávníci dodržují pravidla slušného chování a stolování. Šetrně zacházejí
s vybavením. Způsobené škody hradí viník v plné výši.
Učitelé a vychovatelé jsou povinni působit výchovně na žáky i v případě, že nemají v této době určený
pedagogický dozor.

Provozní řád ŠJ nabývá účinnost dne 1.9.2014
Provozní řád ŠJ ze dne 1.4.2011 pozbývá platnost
Vypracovala: Hladíková Marie, ved. ŠJ
Velké Meziříčí 1.9.2014

ALERGENY
VE ŠKOLNí JíDELNĚ
1. OBILOVINY OBSAHUJící
LEPEK
pšenice, žito, ječmen,
oves, špalda, kamut nebo
jejich hybridní odrůdy
a výrobky z nich
2. KORÝŠI
a výrobky z nich
3. VEJCE
a výrobky z nich
4. RYBY
a výrobky z nich
5. PODZEMNICE OLEJNÁ
(arašídy) a výrobky z nich
6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) :
a výrobky z nich
7. MLÉKO
a výrobky z něj
8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
mandle, lískové ořechy,
vlašské ořechy, kešu
ořechy, pekanové ořechy,
para ořechy, pistácie,
makadamie a výrobky
z nich
9. CELER
a výrobky z něj
10. HOŘČiCE
a výrobky z ní
11. SEZAMOVÁ SEMENA
(sezam) a výrobky z nich
12. OXID SIŘiČiTÝ
A SIŘiČiTANY
v koncentracích vyšších
10 mg/kg nebo 10 mg/I,
vyjádřeno S02
13. VLčí BOB (LUPINA)
a výrobky z něj
14. MĚKKÝŠI
Historie
Aktuální jídelníček
Čtvrtek 17. 10.
Polévka
Boršč
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
RUSKÝ BORŠČ  (A: 01,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Treska na roštu s limetkovým máslem, restovaná zelenina, brambory,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
04 -Ryby
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
FILÉ NA MÁSLE  (A: 04,07)
BRETANSKÁ ZELENINA  (A: 01,03,07,09)
BRAMBORY (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Mexická fazolová pánev, dušená rýže,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
09 -Celer

Receptury
-----
MEXICKÁ FAZOLOVÁ PÁNEV  (A: 01,06)
RÝŽE DUŠENÁ (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 18. 10.
Polévka
Krupicová s vejci
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA KRUPICOVÁ S VEJCEM  (A: 01,03,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Staročeská vepřová kýta, kynutý vícezrnný knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Receptury
-----
VEPŘOVÁ KÝTA PO STAROČESKU  (A: 01,07)
HOUSKOVÉ KNEDLÍKY (KYNUTÉ)  (A: 01,03,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Pomalu pečené hovězí kousky v tomatech s mrkví, kmínem a česnekem, bulgur,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Receptury
-----
HOVĚZÍ LÍČKA PO BURGUNDSKU  (A: 09)
BULGUR  (A: 01,03,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 21. 10.
Polévka
Drůbeží s cizrnovými knedlíčky s kukuřicí
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
DRŮBEŽÍ VÝVAR SE ŠPALDOVÝMI NOKY  (A: 01,03,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Lužická masová směs, dušená rýže + celozrnná,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
09 -Celer

Receptury
-----
LUŽICKÁ MASOVÁ SMĚS  (A: 01)
RÝŽE DUŠENÁ (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Kuřecí roláda s zeleninovou mozaikou, bramborová kaše, ochucená mrkvička,
Obsahuje alergeny:
-----
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
KUŘECÍ ROLÁDA (bez alergenů)
BRAMBOROVÁ KAŠE  (A: 07)
OCHUCENÁ  MRKEV - OBLOHA (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Úterý 22. 10.
Polévka
Česneková s bramborem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA ČESNEKOVÁ  (A: 01,03,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Vařené vejce, čočka na kyselo, chléb, okurka,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce

Receptury
-----
VAŘENÁ VEJCE  (A: 03)
ČOČKA NA KYSELO  (A: 01)
STERILOVANÉ OKURKY (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Treska tmavá zapečená ve smetanové omáčce s žampiony, brambory, salát ledový,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
04 -Ryby
07 -Mléko

Receptury
-----
FILÉ KOSTKY ZAPEČENÉ S BYLINKAMI  (A: 01,03,04,07,09)
BRAMBORY (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Středa 23. 10.
Polévka
Špenátová se smaženým hráškem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Receptury
-----
POLÉVKA ŠPENÁTOVÁ  (A: 01,03,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Mleté krůtí biftečky se sýrem a mrkví, brambory, salát z červeného zelí,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko

Receptury
-----
MLETÝ KUŘECÍ ŘÍZEK PŘÍRODNÍ  (A: 01,01a,03,07)
BRAMBORY (bez alergenů)
SALÁT Z ČERVENÉHO ZELÍ S KŘENEM (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Koblihy s marmeládou,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
12 -Oxid siřičitý a siřičitany

Receptury
-----
KOBLIHY  (A: 01,03,07,12)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 24. 10.
Polévka
Masový vývar s nudlemi
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA HOVĚZÍ S TĚSTOVINAMI  (A: 01,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Hovězí guláš, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Receptury
-----
HOVĚZÍ GULÁŠ  (A: 01)
HOUSKOVÉ KNEDLÍKY (KYNUTÉ)  (A: 01,03,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Plněné bramborové knedlíky s uzeným masem, kysané zelí,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
12 -Oxid siřičitý a siřičitany

Receptury
-----
BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY PLNĚNĚ MASEM  (A: 01,07,12)
ZELÍ KYSANÉ  (A: 01)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 25. 10.
Polévka
Květáková
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA KVĚTÁKOVÁ  (A: 01,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Kuřecí nudličky na zázvoru s čerstvou zeleninou, cibulí a kukuřicí, bulgur,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
09 -Celer

Receptury
-----
KUŘECÍ NUDLIČKY S HOUBAMI CIBULÍ A ČESNEKEM  (A: 01)
BULGUR  (A: 01,03,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Pizza se šunkou sypaná mazarellou a eidamem,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko

Receptury
-----
PIZZA SE ŠUNKOU A SÝREM  (A: 01,06,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 28. 10.
Polévka
SVÁTEK
Úterý 29. 10.
Polévka
PRÁZDNINY
Středa 30. 10.
Polévka
PRÁZDNINY
Čtvrtek 31. 10.
Polévka
Gulášová z bílých fazolí s bramborem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Receptury
-----
POLÉVKA FAZOLOVÁ S BRAMBOREM  (A: 01,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Čoko těstoviny s tvarohem a cukrem, kompot,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01d-Obiloviny - oves
07 -Mléko

Receptury
-----
TĚSTOVINY S TVAROHEM  (A: 01,01d,07)
KOMPOT (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Pestré zeleninové rizoto s čerstvými bylinkami, černou čočkou a chia semínky, salát zeleninový,
Obsahuje alergeny:
-----
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
ZELENINOVÉ RIZOTO SE SÝREM  (A: 07,09)
SALÁT ZELNÝ S KAPIÍ (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 1. 11.
Polévka
Drůbeží vývar s masem, zeleninou, kuskusem a zašlehaným vejcem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
SLEPIČÍ VÝVAR S KRUPICÍ A VEJCI  (A: 01,03,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Ruská hovězí pečeně, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
RUSKÁ HOVĚZÍ PEČENĚ  (A: 01,07,09)
HOUSKOVÉ KNEDLÍKY (KYNUTÉ)  (A: 01,03,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Pečený kuřecí steak na pórku, pečené brambory, česnekový dip,
Obsahuje alergeny:
-----
03 -Vejce
07 -Mléko
10 -Hořčice

Receptury
-----
BRAMBORY (bez alergenů)
JOGURTOVÝ DIP  (A: 03,07,10)
KUŘECÍ STEAK SE ŠLEHAČKOU  (A: 01,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 4. 11.
Polévka
Bramborová s vejci
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
BRAMBOROVÁ POLÉVKA  (A: 01,03,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Špagety s boloňskou omáčkou bez masa sypané sýrem,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
ŠPAGETY S BOLOŇSKOU OMÁČKOU-bez masa  (A: 01,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Bulgureto s restovanými kuřecími kousky a černou čočkou sypané sýrem gouda
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
BULGUR S RESTOVANOU CIBULKOU A KUŘ.MASEM  (A: 01,03,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Úterý 5. 11.
Polévka
Hovězí vývar s játrovou rýží
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA HOVĚZÍ S JÁTROVÝMI KNEDLÍČKY  (A: 01,01a,03,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Smažené rybí filé v bylinkové strouhance se sezamem, brambory, salát mrkvový,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
04 -Ryby
07 -Mléko
11 -Sezamová semena

Receptury
-----
RYBÍ FILÉ SMAŽENÉ  (A: 01,01a,03,04,07)
BRAMBORY M.M.  (A: 07)
SALÁT MRKVOVÝ S JABLKY (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Studený fazolový salát s vejci, sýrem a zeleninou, sojový rohlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
10 -Hořčice

Receptury
-----
PESTRÝ ZELENINOVÝ SALÁT S FAZOLEMI A JOG  (A: 03,07,10)
CELOZRNÉ PEČIVO  (A: 01,06,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Středa 6. 11.
Polévka
Kmínová zeleninová s pohankovým kapáním
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA KMÍNOVÁ S KAPÁNÍM  (A: 01,03,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Italský guláš se sýrem, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Receptury
-----
ITALSKÝ GULÁŠ (ZBRUF SE SÝREM)  (A: 01,07)
HOUSKOVÉ KNEDLÍKY (KYNUTÉ)  (A: 01,03,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Hovězí kousky pomalu pečené s kořenovou zeleninou ve vlastní šťávě, gnocchi,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
HOVĚZÍ LÍČKA PO BURGUNDSKU  (A: 09)
GNOCCHI  (A: 01,01a)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Čtvrtek 7. 11.
Polévka
Drůbeží s nudlemi
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA SLEPIČÍ S NUDLEMI  (A: 01,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Námořnická kuřecí směs, dušená rýže s červenou čočkou,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
KUŘECÍ SMĚS NÁMOŘNICKÁ  (A: 01,07)
RÝŽE DUŠENÁ (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Pečený mletý řízek na másle, bramborová kaše, zeleninový salát,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Receptury
-----
SEKANÝ ŘÍZEK TELECÍ (MÁSLOVÝ ŘÍZEK)  (A: 01,03,07)
BRAMBOROVÁ KAŠE  (A: 07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 8. 11.
Polévka
Z míchaných luštěnin
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA Z MÍCHANÝCH LUŠTĚNIN  (A: 01,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Kostky z vepřové kýty dušené v mrkvi, brambory,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Receptury
-----
VEPŘOVÉ V MRKVI  (A: 01,07)
BRAMBORY (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Rýžový nákyp s meruňkami,
Obsahuje alergeny:
-----
03 -Vejce
07 -Mléko

Receptury
-----
NÁKYP RÝŽOVÝ S MERUŇKAMI  (A: 03,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 11. 11.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II
Úterý 12. 11.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II
Středa 13. 11.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II
Čtvrtek 14. 11.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II
Pátek 15. 11.
Polévka
Polévka
oběd I
oběd I
oběd II
oběd II