Strava.cz pro iOS podporuje Stravné 4
Aplikace Strava.cz pro iOS byla doplněna o podporou pro Stravné 4.60 a novější. Aplikace tedy podporuje velkou část jídelen.
Aplikaci si můžete stáhnout z App Store.

JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Základní škola Velké Meziříčí,
Sokolovská 470/13, Velké Meziříčí, 594 01
Telefon: 566 782 122, Účet: 150720185/0600

Vítáme Vás na stránce internetového objednávání ZŠ Sokolovská Velké Meziříčí.
UPOZORNĚNÍ

!!!!!!!! ODHLÁŠKY NEBO PŘIHLÁŠKY NA STŘEDU 26.6. 2019 A ČTVRTEK 27.6.2019 BUDEME BRÁT DO STŘEDY 26.6.2019 DO 7.00 HODIN !!!!!!!

V PÁTEK 28.6.2019 NEVAŘÍME

OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
BUDE MOŽNÉ OD
19. SRPNA 2019 OD 8.00 DO 12.00 HOD.

STRÁVNÍCI, KTEŘÍ JSOU JIŽ EVIDOVÁNI V NAŠÍ ŠKOLNÍ JÍDELNĚ PŘEDLOŽÍ K AKTIVACI IDENTIFIKAČNÍ ČIP
Využijte této příležitosti bez dlouhého čekání.
Přejeme krásné, prosluněné prázdniny. Kolektiv ŠJ

Přihláška pro nové strávníky a čísla účtů jsou ke stažení na stránkách ZŠ SOKOLOVSKÁ Velké Meziříčí.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ
LIMIT NA VAŠEM ÚČTU BY MĚL BÝT MINIMÁLNĚ 700,--Kč NA JEDNO DÍTĚ. Děkujeme za pochopení.

Vážení rodiče,

POKUD CHCETE OCHUTNAT JÍDLA, KTERÁ PRO VAŠE DĚTI PŘIPRAVUJEME, RÁDI VÁM OBĚD OBJEDNÁME.

10 kritérií zdravé školní jídelny:

1. Pitný režim s omezením jednoduchých cukrů
2. Plánování jídelníčku dle nutričního doporučení ke spotřebnímu koši
3. Správné a bezchybné vedení spotřebního koše
4. Omezení používání dochucovadel a instantních dehydrovaných směsí
5. Nepoužívání polotovarů vysokého stupně konvenience
6. Veřejně dostupný jídelníček
7. "Vím co jím"- zařazování receptur s limitovaným množstvím soli
8. Výzdoba jídelny
9. Komunikace jídelny s rodiči, žáky a pedagogy
10. Zařazování sezónních potravin.

Ke splnění výše uvedených kritérií nám bude po celý školní rok pomáhat projektový tým Zdravé školní jídelny.
Předem děkujeme za vaši podporu a pomoc při plnění kritérií k získání certifikátu.
Více informací k projektu naleznete na webu http://www.zdravaskolnijidelna.cz/

NUTRIČNÍ DOPORUČENÍ Ministerstva zdravotnictví ČR ke Spotřebnímu koši
Doporučení pro sestavování jídelních lístků ve školních jídelnách

POLÉVKY DOPORUČENÁ ČETNOST
zeleninové 12x měsíčně
luštěninová min. 3x měsíčně
zařazování obilných zavářek/jáhly, vločky, krupky, pohanka, bulgur,
kuskus.../4x měsíčně

HLAVNÍ JÍDLA
drůbež a králík/kuře, krůta, slepice, králík/3x měsíčně
ryby 2x - 3x měsíčně
vepřové maso max. 4x měsíčně
bezmasé nesladké jídlo 4x měsíčně/včetně luštěnin, pokud jsou
nabídnuty bez masa/
nejsou zařazeny uzeniny 0x
sladké jídlo max. 2x měsíčně
nápaditost pokrmů, regionální pokrmy
luštěniny 1x měsíčně 1x - 2x

PŘÍLOHY
obiloviny/těstoviny, rýže, kuskus apod./7x měsíčně
houskové knedlíky max. 2x měsíčně

ZELENINA
zelenina čerstvá min. 8x měsíčně
zelenina tepelně upravená min. 4x měsíčně

NÁPOJE
denně nabídnut neslazený nemléčný
pokud je mléčný, výběr i z nemléčného

V NAŠÍ JÍDELNĚ MÁME NOVÝ SYSTÉM NA PŘEOBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ A TAKÉ tzv. STRAVENKÁŘKU, KTERÁ SE POUŽÍVÁ NA VYTIŠTĚNÍ STRAVENKY ZA ZAPOMENUTÝ ČIP.
Objednávání se používá stejně jako na minulém objednávacím boxu, čip přiložíte k malé čtečce vedle monitoru a na obrazovce si volíte jídla.
NOVINKA - STRAVENKÁŘKA
Postup pro tisk náhradní stravenky
NÁHRADNÍ STRAVENKA
ZADAT PŘÍJMENÍ - potvrdit OK
HESLO - pokud máte zavedeno objednávání přes internet použijete heslo, které používáte na objednávání internetem je nutné si heslo zjistit a zapamatovat - potvrdit OK
Pokud nemáte zavedeno objednávání přes internet heslo vám přidělíme potvrdit - OK

Z malé tiskárny vyjede stravenka, na které je uvedeno jméno, druh oběda, datum a předáte ji u správného vydávacího okénka.
POZOR
KAŽDÉ TŘETÍ A DALŠÍ ZAPOMENUTÍ ČIPU JE ZPOPLATNĚNO 3,--Kč
a bude vám částka přičtena k stravnému za měsíc.

OBJEDNÁVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ OBĚDŮ POMOCÍ INTERNETU NEMUSÍ PROBĚHNOUT Z DŮVODU VÝPADKU EL. ENERGIE, PORUCHY NA POČÍTAČI apod.!!!!!!!!!!!!

IDENTIFIKAČNÍ ČIP JE NEVRATNÝ.
PO DOKONČENÍ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY NEBO STUDIA MŮŽETE ČIP DAROVAT NEBO PŘENECHAT SOUROZENCŮM NEBO MLADŠÍM SPOLUŽÁKŮM.
Na identifikační čip se vztahuje dvouletá záruka. Čip však nesmí být mechanicky poškozený, špinavý,
počmáraný apod.

CENA ZA STRAVNÉ platná od 1.BŘEZNA 2019
ŽÁCI
7-10 let 25,--Kč.
11-14 let 27,--Kč
15 a více let 29,--Kč
Strávník je zařazen do kategorie podle věku dosaženého v daném školním roce .
cizí strávník 71,-- Kč

PROVOZNÍ ŘÁD ŠKOLNí JíDELNY
Adresa: Školní jídelna Poštovní 1633/3, 59401 Velké Meziříčí
Telefon: 566 782 122 - odhlášky
566782121-vedouci
E-mail: jidelna@zssokolovska.cz
Vedouci: Hladíková Marie
Účetní: Hejlová Anežka - odhlášky
Hlavní kuchařka: Vondráčková Dagmar
Školní jídelna poskytuje stravování - žákům, závodní stravování zaměstnancům a v rámci
doplňkové činnosti cizím strávníkům.
Provoz školní jídelny se řídí školským zákonem 561/2004Sb. s vyhláškou o školním stravování 107/2005 Sb., která obsahuje výživové normy a rozpětí finančních norem pro jednotlivé skupiny strávníků. Závodní stravování a
stravování cizích strávníků se řídí zákonem 250/2000Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů,
upřesněného vyhláškou 84/2005Sb. o nákladech na závodní stravování.
Veškeré pracovní postupy se řídí zákonem 258/2000Sb. o ochraně veřejného zdraví s vyhláškou 137/2004Sb. o
hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech
epidemiologicky závažných.

Doba výdeje obědů
Obědy pro žáky a studenty 11.45 hod. - 14.00 hod.
Obědy pro cizí strávníky 11.30 hod. - 14.00 hod.

Všichni strávníci vyplní přihlášku na obědy a koupí si bezkontaktní čip, který jsou povinni denně nosit
k výdeji. Cena čipu je 116 Kč a používá se po celou dobu stravování v naší jídelně. Po ukončení stravování
nelze čip vrátit. Záruku poskytujeme 2 roky ( na nepoškozené čipy). Ztrátu čipu nahlašte ihned v kanceláři
školní jídelny.
Každý strávník je přihlášený na celý školní rok, proto si musí obědy v době nepřítomnosti odhlašovat.
Automaticky má navolený oběd Č. 1 a pokud si chce přeobjednat na oběd č.2, musí tak učinit nejpozději
do středy na následující týden. Na pozdní přeobjednávání nebude brán zřetel!
Vždy na nový školní rok se musí strávník přihlásit a aktivovat si čip v kanceláři školní jídelny nejlépe
poslední týden v srpnu.
Přihlašování a odhlašování stravy lze v naší jídelně přes internet, v kanceláři, na objednacím boxu
v jídelně nebo telefonicky( záznamník) - nejpozději v 7.00 hod. ráno.
V případě školních akcí( školní výlety, exkurze,lyžařský výcvik apod.) si strávníci obědy odhlašují sami.
Výjimku tvoří prázdniny (jarní, podzimní, velikonoční) - strava je odhlášena automaticky.
Zaměstnanci školní jídelny a strávníci závodního stravování mají nárok na obědy za zvýhodněnou cenu po
odpracování min. 3hodin.
Podle vyhlášky 107/2005 SB. o školním stravování mají žáci a studenti nárok na stravu pouze v době výuky
ve škole.Ve dnech ředitelského volna a v době nemoci lze odebrat stravu pouze za plnou cenu oběda ( tj.
včetně provozních nákladů).Výjimku tvoří 1.den neplánované nepřítomnosti ve škole ( oběd lze odebrat
za dotovanou cenu).
Jídla podávaná v rámci školního stravování konzumují strávníci ve školní jídelně. Odnášení v jídlonosičích
není povoleno! (vyhláška Č. 107/2005 ,§2,odst. 7).Výjimka platí pouze pro první den nemoci, pokud již
oběd nešel odhlásit.
Úhrada stravného probíhá za již vybranou stravu a to formou bezhotovostní platby, nebo platbou přes
složenky a to nejpozději k 15.dni následujícího měsíce.
Osoby které se v jídelně nestravují do ní nemají přístup!
V jídelně se nekřičí a neběhá. Strávníci dodržují pravidla slušného chování a stolování. Šetrně zacházejí
s vybavením. Způsobené škody hradí viník v plné výši.
Učitelé a vychovatelé jsou povinni působit výchovně na žáky i v případě, že nemají v této době určený
pedagogický dozor.

Provozní řád ŠJ nabývá účinnost dne 1.9.2014
Provozní řád ŠJ ze dne 1.4.2011 pozbývá platnost
Vypracovala: Hladíková Marie, ved. ŠJ
Velké Meziříčí 1.9.2014

ALERGENY
VE ŠKOLNí JíDELNĚ
1. OBILOVINY OBSAHUJící
LEPEK
pšenice, žito, ječmen,
oves, špalda, kamut nebo
jejich hybridní odrůdy
a výrobky z nich
2. KORÝŠI
a výrobky z nich
3. VEJCE
a výrobky z nich
4. RYBY
a výrobky z nich
5. PODZEMNICE OLEJNÁ
(arašídy) a výrobky z nich
6. SÓJOVÉ BOBY (SÓJA) :
a výrobky z nich
7. MLÉKO
a výrobky z něj
8. SKOŘÁPKOVÉ PLODY
mandle, lískové ořechy,
vlašské ořechy, kešu
ořechy, pekanové ořechy,
para ořechy, pistácie,
makadamie a výrobky
z nich
9. CELER
a výrobky z něj
10. HOŘČiCE
a výrobky z ní
11. SEZAMOVÁ SEMENA
(sezam) a výrobky z nich
12. OXID SIŘiČiTÝ
A SIŘiČiTANY
v koncentracích vyšších
10 mg/kg nebo 10 mg/I,
vyjádřeno S02
13. VLčí BOB (LUPINA)
a výrobky z něj
14. MĚKKÝŠI
Historie
Aktuální jídelníček
Čtvrtek 20. 6.
Polévka
Slepičí s nudlemi
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA SLEPIČÍ S NUDLEMI  (A: 01,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Myslivecký guláš, houskový knedlík celozrnný
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Receptury
-----
MYSLIVECKÝ GULÁŠ  (A: 01)
HOUSKOVÉ KNEDLÍKY (KYNUTÉ)  (A: 01,03,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Ryžový nákyp s meruňkami,
Obsahuje alergeny:
-----
03 -Vejce
07 -Mléko

Receptury
-----
NÁKYP RÝŽOVÝ S MERUŇKAMI  (A: 03,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pátek 21. 6.
Polévka
Česneková s treskou a kuskusem
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
04 -Ryby
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA RYBÍ S PORKEM  (A: 01,03,04,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Hovězí kostky v rajské omáčce, těstovinová vřetena,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01d-Obiloviny - oves
03 -Vejce
09 -Celer

Receptury
-----
HOV.KOSTKY V RAJČATOVÉ OMÁČCE  (A: 01,09)
TĚSTOVINY  (A: 01,01d)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Květákové placičky se sýrem, šťouchané brambory, salát zeleninový s jogurt. dresinkem,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
01a-Obiloviny - pšenice
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Receptury
-----
KVĚTÁKOVÉ ŘÍZEČKY SE SÝREM  (A: 01,01a,03,07)
ŠTOUCHANÉ BRAMBORY.  (A: 07)
ZELNÝ SALÁT S JOGURTOVÝM DRESINKEM  (A: 03,07,10)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Pondělí 24. 6.
Polévka
Hrachová
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Receptury
-----
POLÉVKA HRACHOVÁ  (A: 01,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
TĚSTOVINY S TVAROHEM A CUKREM, kompot,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Receptury
-----
KAŠE KRUPICOVÁ  (A: 01,07)
KOMPOT (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
Kuřecí medailonky sypané sezamovým semínkem na pestrém zeleninovém rizotu sypané balkánským sýrem, č
Obsahuje alergeny:
-----
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer
11 -Sezamová semena

Receptury
-----
PEČENÝ KUŘECÍ STEAK (bez alergenů)
RÝŽE DUŠENÁ (bez alergenů)
ČERVENÁ ŘEPA (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
Popis:
Kuřecí medailonky sypané sezamovým semínkem na pestrém zeleninovém rizotu sypané balkánským sýrem, červená řepa,
Úterý 25. 6.
Polévka
Drůbeží s bylinkovými knedlíčky
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
KUŘECÍ VÝVAR S KAPÁNÍM  (A: 01,03,06,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Vepřový vrabec, kysané zelí, bramborové špalíčky,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
12 -Oxid siřičitý a siřičitany

Receptury
-----
VEPŘOVÝ VRABEC (bez alergenů)
ZELÍ KYSANÉ  (A: 01)
BRAMBOROVÉ KNEDLÍKY (SMĚS)  (A: 01,07,12)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
POZOR!! POSLEDNÍ ODHLÁŠKY VE STŘEDU DO 7.00 HODIN !!!
Středa 26. 6.
Polévka
Rajčatová s rýží
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko

Receptury
-----
POLÉVKA RAJČATOVÁ S RÝŽÍ  (A: 01,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Kuřecí perkelt, houskový knedlík,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
03 -Vejce
07 -Mléko

Receptury
-----
KUŘECÍ PERKELT  (A: 01,07)
HOUSKOVÉ KNEDLÍKY (KYNUTÉ)  (A: 01,03,07)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
oběd II
Čtvrtek 27. 6.
Polévka
Zeleninová
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
07 -Mléko
09 -Celer

Receptury
-----
POLÉVKA ZELENINOVÁ  (A: 01,07,09)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd I
Pikantní masová směs z krůtího a vepřového masa na česneku, dušená rýže,
Obsahuje alergeny:
-----
01 -Obiloviny obsahující lepek
06 -Sójové boby (sója)
07 -Mléko
09 -Celer
10 -Hořčice

Receptury
-----
PIKANTNÍ   MASOVÁ   SMĚS  (A: 01,06,07)
RÝŽE DUŠENÁ (bez alergenů)

Zde zobrazený popis alergenů je kvůli přehlednosti zkrácený. Kompletní seznam alergenů naleznete zde.
oběd II
oběd II
Pátek 28. 6.
Polévka
NEVAŘÍME