JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Základní škola
Bulharská 23/1532, Ostrava, 708 00
Telefon: 596 962 034, Účet: 15325/5500
Pokud chcete využívat službu pro objednávání stravy po Internetu, informujte se v kanceláři ŠJ.

Přihlásit nebo odhlásit na měsíc červen 2018 se můžete naposledy ve středu 27. června 2018 do 8.00 hodin. Na pozdější odhlášky nebude brán zřetel.
V pátek 29.6.2018 bude ranní družina v budově D - vchod od školy.

ORGANIZAČNÍ ZMĚNY

Z důvodu zpřísnění hygienických předpisů není možné nechávat v prostorách školní jídelny při pokojové teplotě nachystané jídlonosiče s jídlem.
Žádáme Vás proto o spolupráci.
Nově bude možné vyzvednou si nachystaný oběd v jídlonosiči POUZE OD 11.00 DO 11.30 mimo tuto dobu můžete požádat o vydání pokrmu na talíře a přendat si pokrm mimo výdejní okénko do přineseného jídlonosiče. V prostorách jídelny nesmí zůstat žádné nádoby s nachystaným jídlem.
Dále můžete výjimečně přijít k výdejnímu okénku ke konci výdejní doby a to od 13.40 do 14.00, kdy bude ještě možno Vám do Vámi přinesených nádob oběd vydat.

Od 1. března 2018 dojde ke změně ceny u svačinky 13,--, oběda pro cizí strávníky odnášející si oběd domů 67,-- Kč, cizí strávníky odebírající si oběd u nás 68,-- Kč, doplatku za neodhlášený oběd v době nepřítomnosti žáka ve škole 35,78 Kč a stravovací karty 40,-- Kč.

Sledujte prosím na serveru WWW.STRAVA.CZ zda je Vaše dítě přihlášeno do konce měsíce. Strávník je ke stravě přihlášen 25. dne v měsíci na následující měsíc do výše svého konta. Pokud na kontě strávníka není dostatek peněz nemůže být přihlášen na celý měsíc.

Odhlášky na následující den se přijímají do 13.30 hodin, v pondělí máte možnost odhlásit se na tento den a to do 8.00 hodin.
Děkujeme za pochopení.
Historie
Aktuální jídelníček