JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Základní škola, Praha 9 - Satalice, K Cihelně 137
K Cihelně 137/8, Praha, 190 15
Telefon: 731615613, 286002966, Účet: 278005957/0300
Dne 23.1.2020 se z technických důvodů vaří pouze oběd č.1

Upozornění 17.9.2019
Prosím o rozlišování plateb přiděleným variabilním symbolem pro úhradu stravy. Úhrada se špatným VS nelze rozlišit a následně spárovat.
Školní jídelna neeviduje univerzální kódy pro školní platby.
Váš variabilní symbol najdete na www.strava.cz v položce informace vlevo od nápovědy.

Děkuji Šváchová Michaela, vedoucí školní jídelny

Pokud chcete využívat službu pro objednávání stravy po Internetu, informujte se v kanceláři ŠJ.

Nezapomeňte, prosím, dětem včas uhradit stravu na říjen 2019, t.j. 15.9.2019.
Neuhrazený oběd nelze vydat.

Doporučení plateb za stravu ve školním roce 2019-2020 trvalým bankovním příkazem od 15.8.2019-15.5.2020 /10 plateb dle věkové kategorie, informace v řádu školní jídelny/
Historie
Aktuální jídelníček