JEDÁLNIČKY

Načítanie
Nápoveda Tlač
Výber jedálne
Vyhľadať jedáleň
Uložiť údaje
Informácie o jedálni
Školská jedáleň pri ZŠ
Komenského 10, Turany, 038 53
Telefón: 0917791921, Účet: SK35 0200 0000 0016 2989 8756
Nie ste registrovaným používateľom. Prosím navštívte kanceláriu vedúcej ŠJ .
História
Aktuálny jedálny lístok