JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Školská jedáleň pri Gymnáziu-Gimnáziu
Námestie padlých hrdinov 2, Fiľakovo, 986 15
Telefon: +421904037359, Účet: SK25 8180 0000 0070 0039 0012

Pokiaľ chcete využívať službu pre objednávanie stravy cez Internet, informujte sa v kancelárii u vedúcej ŠJ.
Historie
Aktuální jídelníček