NÁPOVĚDA

Načítání
Nevíte si rady? Poradíme Vám

Aplikaci Strava.cz pro Android si můžete stáhnout z Google Play.

Aplikaci Strava.cz pro iOS si můžete stáhnout z App Store.

Návod na používání Strava.cz najdete na tomto odkazu.
Návod na používání mobilní aplikace Strava.cz pro Android najdete na tomto odkazu.


Volby v menu
Přihlášení - přihlášení registrovaného uživatele

Jídelníčky - zobrazení jídelníčku vybrané jídelny

Demo uživatel - registrace uživatele do Demo (ukázkové) verze aplikace

Nápověda - zobrazení nápovědy

Android - odkaz na stažení aplikace Strava.cz pro Android

CZ SK EN - přepnutí jazyka

Mobilní zařízení
Pro přístup pomocí mobilního zařízení lze využít volbu Mobilní zobrazení nebo adresu http://m.strava.cz. Také můžete využít aplikaci Strava.cz pro Android nebo Strava.cz pro iOS.

Aplikaci Strava.cz provozuje ji Veřejná informační služba, spol. s r.o.. Kontakt na správce aplikace info@strava.cz.
Pro kontaktování konkrétní jídelny použijte kontaktní formulář.

Přihlášení uživatele

Výběr jídelny - zadejte číslo jídelny. Číslo jídelny Vám sdělí Vaše jídelna nebo ho vyhledejte pomocí volby Vyhledat jídelnu.

Uživatel - zadejte uživatele pro přihlášení, označení je uživateli přiděleno na jídelně při registraci. Jsou rozlišovány malé a velké znaky.

Heslo - zadejte heslo pro přihlášení uživatele. Jsou rozlišovány malé a velké znaky.

Uložit údaje - pokud je zatrženo, uloží se údaje do cookies v prohlížeči a příště již budou předvyplněny.

Záložky
V přihlašovacím dialogu máte možnost vytvořit 5 záložek a pod nimi uložit údaje pro jednotlivé uživatele.

Objednávky stravy

Odeslat - provede odeslání objednávek


Tisk - zobrazení objednávek pro tisk s možností tisku jen objednaných jídel nebo celého období


Informace - zobrazení informací o přihlášeném uživateli


Ve formuláři pro individuální strávníky jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí poklepáním myší na příslušný řádek, čímž se provádí změna stavu příslušného řádku (zaškrtnuté zaškrtávací políčko = objednáno, nezaškrtnuté = neobjednáno). Pokud je zaškrtávací políčko červené nelze provádět změny, pokud je modré lze jen odhlašovat a pokud je zelené lze přihlašovat i odhlašovat. Strava obsahující alergeny je označena ikonkou .

 

Ve formuláři pro hromadné strávníky jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé druhy jídel, které lze přihlašovat či odhlašovat. Vlastní přihlášení či odhlášení se provádí zapsáním požadovaného počtu jídel do přístupné položky příslušného řádku. Stavy 10 = přihlásit 10 jídel, 0 = odhlásit všechna jídla, nevyplněno= beze změny. Strava obsahující alergeny je označena ikonkou .

 

Zpracování objednávek stravy 
Jídelna je připojená k aplikaci Strava.cz OFF-LINE, tedy jídelna si stahuje objednávky např. jen jednou denně a aplikace Strava.cz dostává přihlášky a odhlášky provedené na jídelně se zpožděním. Kontroly zda lze přihlášku či odhlášku akceptovat, jsou prováděny i při vyhodnocení na jídelně. To znamená, že přihláška či odhláška, kterou aplikace Strava.cz umožní,  nemusí být akceptována a strávník je případně informován na svoji adresu elektronické pošty.
       Níže je uveden postup, jak jídelna postupuje při vyhodnocení přihlášek a odhlášek individuálních strávníků.

Přihlášení:

·         pokud je požadovaný druh objednán, neprovede se nic

·         pokud není objednán žádný druh, přihlásí se požadovaný druh

·         pokud je již objednán jiný druh v chodu, odhlásí se, a přihlásí se požadovaný druh

 

Odhlášení: 

·         pokud není požadovaný druh přihlášen, neprovede se žádná změna

·         pokud je požadovaný druh přihlášen, odhlásí se


Poznámka:
Pojmem chod se rozumí druhy jídel, které je možné vyzvednout ve stejném okamžiku (např. Oběd1, Oběd2). Pojmem druh se rozumí konkrétní objednané jídlo (např. Oběd1, což může být např. čočka s párkem).

Výdej stravy

Zobrazení historie výdeje stravy. Ve formuláři jsou v jednotlivých řádcích zobrazeny jednotlivé objednávky jídel a pro každou objednávku je zobrazeno, zda bylo jídlo vyzvednuto nebo nevyzvednuto. Zobrazené období je dáno daty přijatými z jídelny.

- výdej na náhradní stravenku, kterou vydal pracovník jídelny z důvodu zapomenutí identifikačního média (karty, čipu) strávníkem
Platby

Zobrazení  historie plateb. V jednotlivých řádcích jsou zobrazeny jednotlivé platby, které reprezentují jak platbu, tak případný předpis úhrady. Kladná částka je platba strávníka a záporná částka je předpis nebo vrácena platba strávníkovi. Zobrazené období je dáno daty přijatými z jídelny.

Historie zpráv

Zobrazení historie zpráv odeslaných z jídelny na mail uživatele. Lze zvolit zda chcete vidět všechny zprávy nebo jen měsíční přehled. Dostupné jsou měsíční přehledy za posledních 12 měsíců a ostatní zprávy za poslední 3 měsíce.

Nastavení uživatele

Aktuální heslo - pro zadání nového hesla je nutné zadat aktuální heslo

Nové heslo - heslo pro přístup registrovaného uživatele do aplikace. Heslo smí obsahovat pouze alfanumerické znaky (bez diakritiky).

Ověření hesla - ověření hesla při zadání nového hesla

Email - adresa elektronické pošty, na kterou budou zasílány zprávy pro uživatele

Potvrzení objednávky - pokud je volba zaškrtnuta, je uživateli při příjmu objednávky zasíláno potvrzení o přijetí. Při nepřijetí objednávky je zpráva zaslána vždy.

Nedostatečná výše konta - pokud je volba zaškrtnuta, je při zjištění nedostatečné výše konta strávníka zasláno upozornění

Neodebíraná  strava - pokud je volba zaškrtnuta, je zasláno upozornění, pokud není odebírána objednaná strava

Měsíční přehled  - pokud je volba zaškrtnuta, je po provedení měsíční uzávěrky zaslán přehled o stravování během uzavřeného měsíce

Individuální spotřební koš - pokud je volba zaškrtnuta, jsou zaslány výsledky individuálního spotřebního koše strávníka. Tato služba je dostupná, jen pokud ji jídelna podporuje.

Potvrzení došlé platby - pokud je volba zaškrtnuta, je zaslána informace o došlé platbě (úhradě stravného). Tato služba je dostupná, jen pokud ji jídelna podporuje.

Jídelníčky

Zobrazení jídelníčku jídelny pro neregistrované nebo nepřihlášené uživatele.

Výběr jídelny - zadejte číslo jídelny. Číslo jídelny Vám sdělí Vaše jídelna nebo ho vyhledejte pomocí volby Vyhledat jídelnu.

Uložit údaje - pokud je zatrženo, uloží se údaje do cookies v prohlížeči a příště již budou předvyplněny.

Informace o jídelně - zobrazení informací o jídelně

Historie - zobrazí výběr měsíce a roku. Po zvolení požadovaného období se načte jídelníček ze zadaného měsíce. Pokud chcete zobrazit aktuální jídelníček, klikněte na tlačítko s názvem Aktuální jídelníček.
Demo uživatel

Vytvoření nového uživatele pro Demo (ukázkovou) verzi aplikace. Pomocí této funkce se uživatel přihlásí do Demo verze aplikace a pak si může vyzkoušet všechny funkce aplikace jako standardní uživatel.


Uživatel - název uživatele. Pokud byl uživatel již použit, bude zobrazena výzva ke zvolení jiného názvu. Uživatel smí obsahovat
pouze alfanumerické znaky (bez diakritiky).


Heslo - heslo pro přístup Demo uživatele. Heslo smí obsahovat
pouze alfanumerické znaky (bez diakritiky).


Ověření hesla - ověření hesla 

Email -  adresa elektronické pošty

 
Možnost vícenásobných přihlášek -  pokud je zaškrtnuto, bude mít uživatel možnost objednávat větší počet porcí

Použití Demo verze aplikace iStravné
Pokud se úspěšně zaregistrujete jako Demo uživatel, získáte právo k přihlášení do Demo verze aplikace. Do Demo verze se přihlásíte shodně jako standardní registrovaný uživatel, jen je nutné přihlásit se k zařízení označenému jako 0000. Aplikace funguje pro Demo uživatele shodně jako u standardního uživatele, lze si vyzkoušet prakticky všechny funkce, včetně odeslání objednávky pomocí SMS. Jedinou výjimkou ve funkčnosti je neodesílání emailových zpráv uživateli.

Časté dotazy
Zde jsou soustředěny časté dotazy uživatelů a jejich odpovědi. Pokud zde nenalezne odpověď na Váš problém, obraťte se na Vaši jídelnu.

Nemohu se přihlásit, aplikace hlásí "Chybně vyplněné uživatelské jméno nebo heslo".
Vyplňujete chybně hodnotu položky uživatel/heslo nebo jídelna ještě neodeslala data do aplikace. Pomocí volby Zapomenuté heslo si můžete vyžádat heslo na svůj mail. Zkuste přihlášení následující den, případně se obraťte na Vaši jídelnu.

Tlačítko Informace nereaguje.
Máte zakázané vyskakovací okna v prohlížeči. Je nutné je mít pro doménu strava.cz povoleny.

Tisk objednávek netiskne co je přihlášeno.
Podmínkou je nastavit tisk včetně obrázků.

Nemohu najít svoji jídelnu v seznamu.
Jídelna používá starou verzi programu a proto není dostupná v seznamu jídelen. Je nutné znát její číslo.

V záložce ÚVOD nevidím kontakty na jídelnu.
Jídelna používá starou verzi programu a proto nejsou kontakty dostupné.

Potravinové alergeny.
Více informací neleznete zde.

Bezpečnostní certifikát webu není důvěryhodný.
Toto hlášení je způsobeno chybějícím kořenovým certifikátem certifikační autority RapidSSL v prohlížeči. Ve většině prohlížečů je tento certifikát dostupný automaticky. Pokud není je nutné ho nainstalovat nebo vytvořit pro www.strava.cz v prohlížeči výjimku.
Zapomenuté heslo
Pokud jste zapomněli své heslo, můžete využít funkce Zapomenuté heslo (dostupné v patičte stránky).
Po zadání čísla jídelny a přihlašovacího jména Vám přijde heslo na e-mail vyplněný ve Vašem účtu.
Kontakt
Pro kontaktování Vaší jídelny můžete využít funkce Kontakt (dostupné v patičce stránky).
Ukládání hesel v prohlížeči
Pokud chcete, aby Váš prohlížeč uložil hesla k Vašim účtům, při přihlášení zaškrtněte políčko "Uložit údaje" a pokud se Vás prohlížeč zeptá, jestli si má údaje zapamatovat, tak to potvrďte.
Aby se heslo vyplnilo, je nutné kliknout do pole s přihlašovacím jménem a vybrat uložené přihlašovací jméno, ke kterému chcete heslo vyplnit. Pokud používáte Google Chrome a hesla se nevyplňují, zkuste všechna uložená hesla smazat a uložit je znovu.
Přihlášení z aplikace Bakaláři
Pokud se přihlašujete z aplikace Bakaláři a zobrazí se chyba Neplatný identifikátor SID je příčinou chybné ID. Přihlašte se prosím pomocí uživatele a hesla. Problém bude na straně aplikace Bakaláři vyřešen v březnu 2020. Za omezení se omlouváme.