JÍDELNÍČKY

Načítání
Výběr jídelny
Informace o jídelně
Základní škola a Mateřská škola pro zrakově postižené a vady řeči, Plzeň,
Lazaretní 25, Plzeň, 312 00
Telefon: 377 266 030, Mobil: 724 136 529, Účet: 5003201660/5500
Jídelníčky
Jídelna pro aktuální období nemá jídelníčky