ZALOŽENÍ UŽIVATELE

Načítání

Založení uživatele

Kontaktní údaje

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:

Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:
Ubytování Ano-Ne:
Škola:
Třída:
PIN pro náhradní stravenku:

E-mail 1 a typy zpráv

Email 1:

E-mail 2 a typy zpráv

Email 2:

Standardní způsob úhrady

Typ platby:
Číslo účtu:
Kód banky:

Změny objednávek a výdej stravy

Hromadně nepřihlašovat:

Položky pro matriku

Zákonný zástupce

Jméno:
Telefon:
E-mail:
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat provozní řád zveřejněný školní jídelnou. Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále předávány dalším příjemcům dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).