ZALOŽENÍ UŽIVATELE

Načítání

Založení uživatele

Kontaktní údaje

Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Ulice:
Město:
PSČ:
Telefon:

Třída:

E-mail 1

E-mail 1:

Bankovní účet pro inkaso

Číslo účtu (inkaso i vrácení přeplatku):
Kód banky:

Žádosti a souhlasy

Chci se stravovat:
Pokud se strávník bude stravovat ponechte zaškrtnuté, ale pokud se stravovat nebude a chce pouze přidělit čip na docházku, pak odškrtněte. Limity pro inkaso 2200,- Kč za oběd pro jednoho žáka, 2600,- Kč za snídani, oběd a večeři za jednoho žáka, 4100,- Kč za snídani, svačinu, oběd a večeři.
Souhlas s GDPR:
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat provozní řád zveřejněný školní jídelnou. Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále předávány dalším příjemcům dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).
Poznámka:
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat provozní řád zveřejněný školní jídelnou. Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále předávány dalším příjemcům dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).