ZALOŽENÍ UŽIVATELE

Načítání

Založení uživatele

PIN pro náhradní stravenku:

E-mailová komunikace

Komunikační jazyk:

E-mail 1 a typy zpráv

Email 1:

Typy zpráv 1

E-mail 2 a typy zpráv

Email 2:

Typy zpráv 2

Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat provozní řád zveřejněný školní jídelnou. Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále předávány dalším příjemcům dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).