ZALOŽENÍ UŽIVATELE

Načítání

Založení uživatele

Kontaktné údaje

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia :
Rodné číslo :

Ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefón:

Škola:
Kategória:
Trieda:

E-mailová komunikácia

Komunikačný jazyk:

E-mail 1 a typy správ

Email 1:

Typy správ 1

E-mail 2 a typy správ

Email 2:

Typy správ 2

Zmeny objednávok a výdaj stravy

Štandardný spôsob úhrady

Typ platby:
Číslo účtu:
Číslo účtu 2:

Zákonný zástupce

Žiadam o dotáciu na stravu dieťaťa:
Poznámka:
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat provozní řád zveřejněný školní jídelnou. Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále předávány dalším příjemcům dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).