ZALOŽENÍ UŽIVATELE

Načítání

Založení uživatele

Kontaktné údaje

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:
Rodné číslo:

Ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefón:

Škola:
Kategória:
Trieda:

Východiskový komunikačný jazyk:

E-mail 1

E-mail 1:

Typy správ e-mail 1

E-mail 1

E-mail 2:

Typy správ e-mail 2

Štandardný spôsob úhrady

Číslo účtu (inkaso aj vrátenie preplatku):
Variabilný symbol:
Číslo účtu 2 (trvalé a jednorazové príkazy):
Žiadam o dotáciu na stravu,§4 ods.3 písm.a) zák.544/2010:
Poznámka:
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat provozní řád zveřejněný školní jídelnou. Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále předávány dalším příjemcům dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).