ZALOŽENÍ UŽIVATELE

Načítání
Tato jídelna nepodporuje zavedení nového strávníka přes internet.
Kontakt na jídelnu:
Základná škola Nade Hejnej 4
Školská jedáleň, Martin, 036 01
Telefon: 043/4230559