ZALOŽENÍ UŽIVATELE

Načítání

Založení uživatele

Kontaktné údaje

Meno:
Priezvisko:
Dátum narodenia:

Ulica:
Mesto:
PSČ:
Telefón:
Poznámka:
Škola:
Trieda:

E-mail 1

E-mail 1:

Štandardný spôsob úhrady

Typ Platby:
Číslo účtu (inkaso aj vrátenie preplatku):

Položky pre matriku

Zákonný zástupca

Meno:
Telefón:
E-mail:
Trvalý pobyt:
Potvrzuji správnost údajů a zavazuji se oznámit jakoukoliv změnu týkající se stravování a dodržovat provozní řád zveřejněný školní jídelnou. Dále beru na vědomí, že výše uvedené údaje mohou být použity do matriky školní jídelny podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a dále předávány dalším příjemcům dle vyhlášky č. 364/2005, o dokumentaci škol a školských zařízení, a že školní jídelna zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679 (GDPR).