JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Informace o jídelně
Materská škola s VJM - ÓVODA
Školská jedáleň Bíňa 559, Bíňa, 943 56
Telefon: 0911 264 779, Účet: SK1802000000002928321759
Pokiaľ chcete využívať službu objednávania stravy pomocou Internetu, informujte sa v kancelárii ŠJ.
Historie
Jídelna nemá pro aktuální období jídelníčky