JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Základní škola a mateřská škola Petra Strozziho
Za Invalidovnou 3, Praha, 186 00
Telefon: 284 812 087, Účet: 107-1145560257/0100
Pozor ! Přeplatky za obědy se vrací po odečtení částky na měsíc září 2020 (přeplatek mínus záloha na září 2020 - vratka). Kdo má zájem o vrácení celého přeplatku, musí nahlásit jméno a číslo účtu (nej
jlépe e-mailem jidelna@zs-strozziho.cz) a přeplatek mu bude vrácen do 31. 7. 2020. V úterý 30. 6. 2020 bude výdej obědů od 10.00 do 12.30 hod. Z důvodů navýšení cen za potraviny jsme nuceni od září 20
020 zdražit obědy! Strávníci 7 - 10 let 29,- Kč, 11 - 15 let 31,- Kč, 15 a více let 32,- Kč. Krásné prožití letních prázdnin přejí zaměstnanci ŠJ.
Historie
Aktuální jídelníček