FOOD LISTS

Loading
Help Print
Choosing canteen
Find canteen
Remember me
Information about the canteen
Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9
nám. Republiky 9, Znojmo, 669 02
Phone: 515 226 349, Account: 686908514/0600
Pokud chcete využívat službu pro objednávání stravy po Internetu, informujte se v kanceláři ŠJ.
Cena oběda pro cizí strávníky je od listopadu 2016 58,- Kč
History
Current food list