JÍDELNÍČKY

Načítání
Nápověda Tisk
Výběr jídelny
Vyhledat jídelnu
Uložit údaje
Informace o jídelně
Základní škola a Mateřská škola
Nová 1432/5, Ústí nad Labem, 400 03
Telefon: 606 045 164, Účet: 0882293369/0800
Vážení rodiče,

Strávníkům kteří mají přeplatky za tento školní rok se budou vyplácet v kanceláři ŠJ každý den do pátku 3.7.2020 od 7.00 - 12.00 hodin.
Jedná se o rodiče kteří platí obědy v hotovosti, těm co platí bankou se přeplatky vrátí začátkem července na účet.

Odhlašování obědů
- telefonicky +420 606 045 164
- osobně ráno u vedoucího jídelny
Nejpozději do 14,00 hod. předchozího dne, na který je úkon prováděn.
V případě onemocnění je možno první den nemoci vyzvednout oběd v jídelně do vlastních čistých jídlonosičů v 11,30 - 12,00 hod.

Skupiny strávníků:
Ceny obědů se stanovuje podle věku dítěte, kterého žák dosáhne v průběhu školního věku (šk. Rok 1.9.2018 - 31.8.2019), dle vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Do příslušné kategorie je žák zařazen v den přihlášení ke stravování na celý školní rok.

Ceny jídel jsou platné od 1.9.2018

Skupina strávníků Oběd
7-10 let 21 Kč
11-14 let 23 Kč
15 a více let 24 Kč
Cizí strávníci 52 Kčřihlášení
U cizích strávníků doporučujeme přenastavit souhlas s inkasem v patřičné výši cca. 1200,-Kč.

PRODEJ STRAVNÉHO na měsíc Září 2020
Stravných dní: 21
7 - 10 let = 441, - á 21,-
11 - 14 let = 483, - á 23,-
15 - a více let = 504, - á 24,-
Cizí strávníci = 1.092,- á 52,-

Pokladní hodiny:
Prodej - vyplácení přeplatků
6:30 - 08:00 a 12:30 - 14.30
Historie
Aktuální jídelníček