JEDÁLNIČKY

Načítanie
Nápoveda Tlač
Výber jedálne
Vyhľadať jedáleň
Informácie o jedálni
Spojená škola internátna
Mičurová 364/1, Bytča, 014 01
Telefón: 0911180164, Účet: SK65 8180 0000 0070 0058 5717
Ak chcete využívať službu objednávania stravy pomocou Internetu, informujte sa v kancelárii jedálne.
História
Jedáleň nemá pre aktuálne obdobie jedálničky