NÁPOVEDA

Načítanie
Neviete si rady? Poradíme Vám

Aplikácia Strava.cz pre Android si môžete stiahnuť z Google Play.

Aplikácia Strava.cz pre iOS si môžete stiahnuť z App Store.

Návod na používanie Strava.cz nájdete na tomto odkaze.
Návod na používanie mobilnej aplikácie Strava.cz pre Android nájdete na tomto odkaze.


Volby v menu
Prihlásenie - prihlásenie registrovaného užívateľa

Jedálničky - zobrazenie jedálnička vybranej jedálne

Demo užívateľ - registrácia užívateľa do Demo (ukážkovej) verzie aplikácie

Nápoveda - zobrazenie nápovedy

Android - odkaz na stiahnutie aplikácie Strava.cz pre Android

CZ SK EN - prepnutie jazyka

Mobilné zariadenia
Pre prístup pomocou mobilného zariadenia je možné využiť voľbu Mobilné zobrazenie alebo adresu http://m.strava.cz. http://m.strava.cz. Tiež môžete využiť aplikáciu Strava.cz pre Android alebo Strava.cz pre iOS.

Aplikáciu Strava.cz prevádzkuje ju Verejná informačná služba, spol. s r.o.. Kontakt na správcu aplikácie info@strava.cz. info@strava.cz.
Pre kontaktovanie konkrétnej jedálne použite kontaktný formulár.

Prihlásenie užívateľa

Výběr jedálne - zadajte číslo jedálne. Číslo jedálne Vám oznámi Vaša jedáleň alebo ho vyhľadajte pomocou voľby Vyhľadať jedálen.

Uživatel - zadajte užívateľa pre prihlásenie, označenie je užívateľovi pridelené v jedálni pri registrácii. Sú rozlišované malé a veľké znaky.

Heslo - zadajte heslo pre prihlásenie užívateľa. Sú rozlišované malé a veľké znaky.

Uložit údaje - ak je zaškrtnuté, uložia sa údaje do cookies v prehliadači a nabudúce už budú predvyplnene.

Záložky
V prihlasovacom dialógu máte možnosť vytvoriť 5 záložiek a pod nimi uložiť údaje pre jednotlivých užívateľov.

Objednávky stravy

Odoslať - vykoná odoslanie objednávok


Tlač - zobrazenie objednávok pre tlač s možnosťou tlače len objednaných jedál alebo celého obdobia


Informácie - zobrazenie informácií o prihlásenom užívateľovi


Vo formulári pre individuálnych stravníkov sú v jednotlivých riadkoch zobrazené jednotlivé druhy jedál, poklepaním myškou na príslušný riadok, čím sa vykonáva zmena stavu príslušného riadku (zaškrtnuté políčko = objednaný, nezaškrtnuté = neobjednané). Ak je zaškrtávacie políčko červené nemožno vykonávať zmeny, ak je modré možno len odhlasovať a ak je zelené možno prihlasovať aj odhlasovať. Strava obsahujúca alergény je označená ikonkou. .

 

Vo formulári pre hromadných stravníkov sú v jednotlivých riadkoch zobrazené jednotlivé druhy jedál, ktoré možno prihlasovať alebo odhlasovať. Vlastné prihlásenie alebo odhlásenie sa vykonáva zapísaním požadovaného počtu jedál do prístupnej položky príslušného riadku. Stavy 10 = prihlásiť 10 jedál, 0 = odhlásiť všetky jedlá, prázdne miesto = bez zmeny. Strava obsahujúca alergény je označená ikonkou..

 

Spracovanie objednávok stravy 
Jedáleň je pripojená k aplikácii Strava.cz OFF-LINE, teda jedáleň si sťahuje objednávky napr. len raz denne a aplikácie Strava.cz dostáva prihlášky a odhlášky vykonané na jedálni s oneskorením. Kontroly či možno prihlášku alebo odhlášku akceptovať, sú vykonávané aj pri vyhodnotení na jedálni. To znamená, že prihláška alebo odhláška, ktorú aplikácia Strava.cz umožní,  nemusí byť akceptovaná a stravník je prípadne informovaný na svoju adresu elektronickej pošty.
       Nižšie je uvedený postup, ako jedáleň postupuje pri vyhodnotení prihlášok a odhlášok individuálnych stravníkov.

Prihlásenie:

·         ak je požadovaný druh objednaný, nevykoná sa nič

·         pokiaľ nie je objednaný žiadny druh, prihlási sa požadovaný druh

·         ak je už objednaný iný druh v chode, odhlási sa, a prihlási sa požadovaný druh

 

Odhlásenie: 

·         pokiaľ nie je požadovaný druh prihlásený, nevykoná sa žiadna zmena

·         pokiaľ je požadovaný druh prihlásený, odhlási sa


Poznámka:
Pojmom chod znamenajú druhy jedál, ktoré je možné vyzdvihnúť v rovnakom okamihu (napr. Obed1, Obed2). Pojmom druh sa rozumie konkrétne objednané jedlo (napr. Obed1, čo môže byť napr. Šošovica s párkom).

Výdaj stravy

Zobrazenie histórie výdaja stravy. Vo formulári sú v jednotlivých riadkoch zobrazené jednotlivé objednávky jedál a pre každú objednávku je zobrazené, či bolo jedlo vyzdvihnuté alebo nevyzdvihnuté. Zobrazené obdobie je dané dátami prijatými z jedálne.

- výdaj na náhradný stravný lístok, ktorú vydal pracovník jedálne z dôvodu zabudnutia identifikačného média (karty, čipu) stravníkom
Platby

Zobrazenie  histórie platieb. V jednotlivých riadkoch sú zobrazené jednotlivé platby, ktoré reprezentujú ako platbu, tak prípadný predpis úhrady. Kladná suma je platba stravníka a záporná suma je predpis alebo vrátená platba stravníkovi. Zobrazené obdobie je dané dátami prijatými z jedálne.

História správ

Zobrazenie histórie správ odoslaných z jedálne na mail používateľa. Je možné zvoliť či chcete vidieť všetky správy alebo len mesačný prehľad. Dostupné sú mesačné prehľady za posledných 12 mesiacov a ostatné správy za posledné 3 mesiace.

Nastavenia užívateľa

Aktuálne heslo - pre zadanie nového hesla je nutné zadať aktuálne heslo

Nové heslo - heslo pre prístup registrovaného používateľa do aplikácie. Heslo môže obsahovať len alfanumerické znaky (bez diakritiky).

Overenie hesla - overenie hesla pri zadaní nového hesla

E-mail - adresa elektronickej pošty, na ktorú budú zasielané správy pre užívateľa

Potvrzení objednávky - ak je voľba zaškrtnutá, je užívateľovi pri príjme objednávky zaslané oznámenie o prijatí. Pri neprijati objednávky je správa zaslaná vždy.

Nedostatočná výška konta - ak je voľba zaškrtnutá, je pri zistení nedostatočnej výšky konta stravníka zaslané upozornenie

Neodobratá  strava - ak je voľba zaškrtnutá, je zaslané upozornenie, pokiaľ nie je odoberaná objednaná strava

Mesačný prehľad  - ak je voľba zaškrtnutá, je po vykonaní mesačnej uzávierky zaslaný prehľad o stravovaní počas uzavretého mesiaca

Individuálny spotrebný kôš - ak je voľba zaškrtnutá, sú zaslané výsledky individuálneho spotrebného koša stravníka. Táto služba je dostupná, len pokiaľ ju jedáleň podporuje.

Potvrdenie došlej platby - ak je voľba zaškrtnutá, je zaslaná informácia o došlej platbe (úhrade stravného). Táto služba je dostupná, len pokiaľ ju jedáleň podporuje.

Jedálničky

Zobrazenie jedálnička jedálne pre neregistrovaných alebo neprihlásených užívateľov.

Výber jedálne - zadajte číslo jedálne. Číslo jedálne Vám oznámi Vaša jedáleň alebo ho vyhľadajte pomocou voľby Vyhľadať jedáleň.

Uložiť údaje - ak je zaškrtnuté, uložia sa údaje do cookies v prehliadači a nabudúce už budú predvyplnené.

Informacie o jedálni - zobrazenie informácií o jedálni

História - zobrazí výber mesiaca a roka. Po zvolení požadovaného obdobia sa načíta jedálniček zo zadaného mesiaca. Ak chcete zobraziť aktuálny jedálny lístok, kliknite na tlačidlo s názvom Aktuálny jedálniček.
Demo uživateľ

Vytvorenie nového používateľa pre Demo (ukážkovú) verziu aplikácie. Pomocou tejto funkcie sa používateľ prihlási do Demo verzie aplikácie a potom si môže vyskúšať všetky funkcie aplikácie ako štandardný užívateľ.


Užívateľ - názov užívateľa. Ak bol používateľ už použitý, bude zobrazená výzva k zvoleniu iného názvu. Užívateľ môže obsahovať
len alfanumerické znaky (bez diakritiky)..


Heslo - heslo pre prístup Demo používateľa. Heslo môže obsahovať
len alfanumerické znaky (bez diakritiky)..


Overenie hesla - overenie hesla 

E-mail -  adresa elektronickej pošty

 
Možnosť viacnásobných prihlášok -  ak je zaškrtnuté, bude mať užívateľ možnosť objednávať väčší počet porcií

Použitie Demo verzie aplikácie iStravné
Ak sa úspešne zaregistrujete ako Demo užívateľ, získate právo na prihlásenie do Demo verzie aplikácie. Do Demo verzie sa prihlásite rovnako ako štandardne registrovaný užívateľ, len je nutné prihlásiť  k zariadení označenému ako 0000. Aplikácia funguje pre Demo užívateľa rovnako ako u štandardného používateľa, je možné si vyskúšať prakticky všetky funkcie, vrátane odoslania objednávky pomocou SMS. Jedinou výnimkou vo funkčnosti je neodoslanie emailových správ užívateľovi.

Časté otázky
Tu sú sústredené časté otázky užívateľov a ich odpovede. Pokiaľ tu nenájde odpoveď na Váš problém, obráťte sa na Vašu jedáleň.

Nemôžem sa prihlásiť, aplikácia hlási “Chybne vyplnené užívateľské meno alebo heslo”.
Vyplňujete chybne hodnotu položky užívateľ / heslo alebo jedáleň ešte neodoslala dáta do aplikácie. Pomocou voľby Zabudnuté heslo si môžete vyžiadať heslo na svoj mail. Skúste prihlásenie nasledujúci deň, prípadne sa obráťte na Vašu jedáleň.

Tlačidlo Informácie nereaguje..
Máte zakázané vyskakovacie okná v prehliadači. Je nutné ich mať pre doménustrava.cz povolené.

Tlač objednávok netlačí čo je prihlásené.
Podmienkou je nastaviť tlač vrátane obrázkov.

Nemôžem nájsť svoju jedáleň v zozname.
Jedáleň používa starú verziu programu a preto nie je dostupná v zozname jedální. Je nutné poznať jej číslo.

V záložke ÚVOD nevidím kontakty na jedáleň.
Jedáleň používa starú verziu programu a preto nie sú kontakty dostupné.

Potravinové alergény.
Viac informácií nájdete tu.

Bezpečnostný certifikát webovej stránky nie je dôveryhodný.
Toto hlásenie je spôsobené chýbajúcim koreňovým certifikátom certifikačnej autority RapidSSL v prehliadači. Vo väčšine prehliadačov je tento certifikát dostupný automaticky. Ak nie je, je nutné ho nainštalovať alebo vytvoriť pre www.strava.cz v prehliadači výnimku.
Zabudnuté heslo
Ak ste zabudli svoje heslo, môžete využiť funkciu Zabudnuté heslo (dostupné v pätici stránky).
Po zadaní čísla jedálne a prihlasovacieho mena Vám príde heslo na e-mail vyplnený vo Vašom účte.
Kontakt
Pre kontaktovanie Vašej jedálne môžete využiť funkcie Kontakt (dostupné v pätičke stránky).
Ukladanie hesiel v prehliadači
Ak chcete, aby Váš prehliadač uložil heslá k Vašim účtom, pri prihlásení označte políčko “Uložiť údaje” a ak sa vás prehliadač spýta, či si má údaje zapamätať, tak to potvrďte.
Aby sa heslo vyplnilo, je nutné kliknúť do poľa s prihlasovacím menom a vybrať uložené prihlasovacie meno, ku ktorému chcete heslo vyplniť. Ak používate Google Chrome a hesla sa nevypĺňujú, skúste všetky uložené heslá vymazať a uložiť ich znova.